close
1. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
2. Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: secale cereale, rogge, oogsten, opslag
Cover image of Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
3. Automatisering van de diktemeting bij de teelt van laanbomen : verslag laboratoriumexperimenten
Author: Hemming, J.
Format: application/pdf
Subjects: straatbomen, dikte, afmetingen, meting, boomteelt, automatisering
Cover image of Automatisering van de diktemeting bij de teelt van laanbomen : verslag laboratoriumexperimenten
4.
Format: video/x-ms-wmv
5. Rapport monitoring dierengezondheid. Pluimvee/konijnen / opgest. door de Unit Dierengeneeskunde en Epidemiologische Ondersteuning (DEO)
Format: application/pdf
Subjects: pluimvee, konijnen, diergezondheid, diergeneeskunde, dierziekten
Cover image of Rapport monitoring dierengezondheid. Pluimvee/konijnen / opgest. door de Unit Dierengeneeskunde en Epidemiologische Ondersteuning (DEO)
6. Ideetuinen en ontwerpen
Format: text/html
Subjects: tuinen, tuinieren, ontwerp
Cover image of Ideetuinen en ontwerpen
7. Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure
Author: Nørregaard Hansen, M.
Subjects: dierlijke meststoffen, ammoniak, vervluchtiging, berekening, luchtverontreiniging, ammoniakemissie
Cover image of Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure
8.
Format: video/x-ms-wmv
9. Veilig en gezond werken in het MKB : Informatie over risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf
Format: application/pdf
Subjects: veiligheid op het werk, beroepsgevaren, werk, arbeidsomstandigheden, tuinbouw, tuincentra
Cover image of Veilig en gezond werken in het MKB : Informatie over risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf
10. Samenwerken
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: samenwerken slimmer werken competenties
Cover image of Samenwerken
11. Hejabbedabbedoe
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: dans sporeto instructie
Cover image of Hejabbedabbedoe
12. Forestry for local community development
Subjects: bosbouw, bosbouweconomie, bossen, bosbedrijfsvoering, bosproducten, boerenbossen, economie, gemeenschapsontwikkeling, ontwikkelingslanden
Cover image of Forestry for local community development
13.
Format: video/x-ms-wmv
14.
Format: video/x-ms-wmv
15. Analisi spaziale sull' Oasi del Simeto : restauro ambientale basato sull'analisi dell'ecologia del paesaggio = Environmental restauration based on a landscape ecological analysis
Author: Sluis, T.van der
Format: application/pdf
Subjects: ecologie, sicilië, landschapsecologie, herstel, natuurreservaten, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, ruimtelijke verdeling, duingebieden, duinen, netwerken
Cover image of Analisi spaziale sull' Oasi del Simeto : restauro ambientale basato sull'analisi dell'ecologia del paesaggio = Environmental restauration based on a landscape ecological analysis
16. Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
Format: text/html
Subjects: onkruidbestrijding, gewasbescherming, suikerbieten, geïntegreerde bestrijding, biologische landbouw, akkerbouw, landbouwwerktuigen, beta vulgaris var. saccharifera, vollegrondsteelt
Cover image of Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
17. Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
Author: Borm, G.
Format: text/html
Subjects: graslanden, zaden, afwijkingen, planten, legering, plantengroeiregulatoren, onderzoek
Cover image of Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
18. Bio-Monitor 2006 : Cijfers en trends
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, biologische voedingsmiddelen, informatieverspreiding, marktverkenning van voedingsmiddelen, nederland
Cover image of Bio-Monitor 2006 : Cijfers en trends
19. "Het platteland moet niet op slot"
Author: Heins, S.
Format: text/html
Subjects: huisvesting op het platteland, urbaan-rurale migratie, plattelandsomgeving, voorkeuren van de consument, ruimtelijke ordening, nederland
Cover image of
20. Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: aardappelen, kunstmeststoffen, stikstofmeststoffen, mineralen, toedieningshoeveelheden, mestbehoeftebepaling, gewaskwaliteit, bemesting, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
21. Schade aan bieten als gevolg van middelen in voorgaande gewassen
Format: application/pdf
Subjects: onkruidbestrijding, suikerbieten, beta vulgaris var. saccharifera, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, akkerbouw, schade, vollegrondsteelt
Cover image of Schade aan bieten als gevolg van middelen in voorgaande gewassen
22. cartoon van supermarkt op www.jpergrafando.it
Subjects: supermarkten, illustraties
Cover image of cartoon van supermarkt op www.jpergrafando.it
23. Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
Author: Veerman, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, gewasbescherming, plagenbestrijding, plantenziektebestrijding, cultuurmethoden, ziektepreventie, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
24. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, rassen (planten), globodera, ziekteresistentie, bodem ph, bewaartijd, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
25. Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: wintertarwe, groeifactoren, temperatuur, licht, water, voedingsstoffen
Cover image of Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
26. Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
Format: text/html
Subjects: biologische landbouw, internationale handel, export, italië, exportbevordering
Cover image of Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
27. Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: wintertarwe, groeifactoren, temperatuur, licht, water, voedingsstoffen
Cover image of Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
28. GEWIS: effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden (2002 en 2003)
Author: Kalkdijk, J.R.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, phytophthora, akkerbouw, phytophthora infestans, weer, vollegrondsteelt
Cover image of GEWIS: effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden (2002 en 2003)
29. Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
Format: text/html
Subjects: biologische landbouw, internationale handel, export, italië, exportbevordering
Cover image of Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
30. Samenwerken
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: samenwerken slimmer werken competenties
Cover image of Samenwerken
31. interview met Joop Thissen over de nieuwe opleiding in Maastricht
Format: video/x-ms-wmv
Cover image of interview met Joop Thissen over de nieuwe opleiding in Maastricht
32. Presentatie Paul Kirschner
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: 10 jaar GKN presentatie auditrapport Groen Kennisnet auditcommissie
Cover image of Presentatie Paul Kirschner
33. Hoeveel uur besteedt u per koe?
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkkoeien, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, arbeidsintensiteit, agrarische bedrijfsvoering, dierverzorging
Cover image of Hoeveel uur besteedt u per koe?
34. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, rassen (planten), globodera, ziekteresistentie, bodem ph, bewaartijd, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
35. St. Barbara, Prophet, Hl. Barbara;Prophet, Rue Barbara, Prophète, St. Barbara, Prophet, St Barbara, Prophet, ST Barbara, προφήτης, St. Barbara, Profeta
Cover image of St. Barbara, Prophet — Hl. Barbara;Prophet — Rue Barbara, Prophète — St Barbara, Prophet — ST Barbara, προφήτης — St. Barbara, Profeta
36. Diodo LED amarillo de 5mm
Author: Alessandro Quisi
Subjects: corriente, electrodo, ánodo, led, diodo, cátodo
Cover image of Diodo LED amarillo de 5mm
37. Plataneras, Banana trees, Banane Bäume, Bananiers, Árvores de banana, Alberi di banana, Δέντρα μπανανών
Author: Ángel Hernández Gómez
Subjects: platanera, banana tree, plátano, banana, Gran Canaria, Canarias, Canaries, agricultura extensiva, extensive farming, cultivo, crop, Banane Baum, Banane, umfangreiches Bewirtschaften, Getreide, bananier, banane, Les Canaries, affermage étendu, collecte, árvore de banana, cultivar extensivo, colheita, albero di banana, Canarie, vasta agricoltura, il raccolto, δέντρο μπανανών, μπανάνα, Θγραν Θθαναρηα, Κανάριες Νήσοι, εκτενής καλλιέργεια, συγκομιδή
Cover image of Plataneras — Banana trees — Banane Bäume — Bananiers — Árvores de banana — Alberi di banana — Δέντρα μπανανών
38. The effect of light intensity on the rate of photosynthesis
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: leaf, light, time, units, intensity, minute, oxygen, photosynthesis, plant
Cover image of The effect of light intensity on the rate of photosynthesis
39. Terasa kralja Leper-ja, Terrace of the Leper King, Terrasse des Aussätzig-Königs, Terrasse du roi de lépreux, Terrace do rei do leper, Terrazzo del re del leper, Πεζούλι του βασιλιά λεπρών, Terraza del rey del leper
Author: Alenka Kavčič
Subjects: kambodža, cambodia, angkor thom, zid, wall, scena, scene, Kambodscha, Wand, Szene, le Cambodge, thom d'angkor, mur, scène, thom do angkor, parede, cena, la Cambogia, thom di angkor, parete, Καμπότζη, τοίχος, σκηνή, Camboya, thom del angkor, pared, escena
Cover image of Terasa kralja Leper-ja — Terrace of the Leper King — Terrasse des Aussätzig-Königs — Terrasse du roi de lépreux — Terrace do rei do leper — Terrazzo del re del leper — Πεζούλι του βασιλιά λεπρών — Terraza del rey del leper
40. Auckland (Nueva Zelanda) de noche
Subjects: noche, Nueva Zelanda, metrópoli, torre, Auckland, ciudad
Cover image of Auckland (Nueva Zelanda) de noche
41. Parallel Circuit, Paralleler Stromkreis, Circuit Parallèle, Circuito Paralelo, Circuito Parallelo, Παράλληλο κύκλωμα, Circuito Paralelo
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: cell, closed circuits, fuse, Lamps, parallel circuits, Switches, Zelle, geschlossene Stromkreise, Sicherung, Lampen, parallele Stromkreise, Schalter, cellule, circuits fermés, fusible, Lampes, circuits parallèles, Commutateurs, pilha, circuitos closed, fusível, Lâmpadas, circuitos paralelos, Interruptores, cellula, circuiti chiusi, fusibile, Lampade, circuiti paralleli, Interruttori, κύτταρο, κλειστά κυκλώματα, θρυαλλίδα, Λαμπτήρες, παράλληλα κυκλώματα, Διακόπτες, célula, circuitos cerrados, Lámparas
Cover image of Parallel Circuit — Paralleler Stromkreis — Circuit Parallèle — Circuito Paralelo — Circuito Parallelo — Παράλληλο κύκλωμα
42. Comida precocinada, Precooked food, Vorgekochte Nahrung, Nourriture précuite, Alimento precooked, Alimento precotto, Προμαγειρεμένα τρόφιμα
Subjects: envasado, container, envase, jar, lata, tin, precocinado, precooked, comida, food, alimento, vidrio, glass, Behälter, Glas, Zinn, vorgekocht, Nahrung, récipient, fiole, étain, précuit, nourriture, verre, recipiente, frasco, vidro, contenitore, vaso, latta, precotto, vetro, εμπορευματοκιβώτιο, βάζο, κασσίτερος, προμαγειρεμένος, τρόφιμα, γυαλί
Cover image of Comida precocinada — Precooked food — Vorgekochte Nahrung — Nourriture précuite — Alimento precooked — Alimento precotto — Προμαγειρεμένα τρόφιμα
43. Musarañita (Suncus etruscus)
Author: Jorge Martinez Huelves
Subjects: musarañita, mamífero, insectívoro, musaraña, sorícido, vertebrado, salvaje
Cover image of Musarañita (Suncus etruscus)
44. Lago Peyto, Parque Nacional Banff
Subjects: reserva nacional, Banff, montaña, Canadá, nieve, Alberta, lago, parque nacional
Cover image of Lago Peyto, Parque Nacional Banff
45. David, David, David, David, David, Δαβίδ, David
Cover image of David — Δαβίδ
46. Two types of trees
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: plants, autumn, broad leaves, environment, evergreens, frost, leaves, perennials, summer, survival, trees, water, water loss, waterproof leaves, winter, wood
Cover image of Two types of trees
47. Maßnahmen Bodenerosion, Activities to preventing soil erosion
Author: FWU Institut fuer Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
Subjects: Natur, Gefahr, Erosion, Bodenerosion, Wiederaufforstung, Aufforstung, Bergwald, Schutzwald, Nature, Danger, Soil erosion, Reforestation, Afforestation, Mountain forest, Protection forest
Cover image of Maßnahmen Bodenerosion — Activities to preventing soil erosion
48. Portrait, Porträt, Verticale, Retrato, Ritratto, Πορτρέτο, Retrato
Cover image of Portrait — Porträt — Verticale — Retrato — Ritratto — Πορτρέτο
49. Radioactive decay
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: radioactive decay, time, half-life, radioisotope
Cover image of Radioactive decay
50. Órgano
Subjects: taburete, órgano, instrumento musical, teclado, instrumento de viento, registro, instrumento
Cover image of Órgano