close
1. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
2. Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: secale cereale, rogge, oogsten, opslag
Cover image of Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
3. Automatisering van de diktemeting bij de teelt van laanbomen : verslag laboratoriumexperimenten
Author: Hemming, J.
Format: application/pdf
Subjects: straatbomen, dikte, afmetingen, meting, boomteelt, automatisering
Cover image of Automatisering van de diktemeting bij de teelt van laanbomen : verslag laboratoriumexperimenten
4.
Format: video/x-ms-wmv
5. Rapport monitoring dierengezondheid. Pluimvee/konijnen / opgest. door de Unit Dierengeneeskunde en Epidemiologische Ondersteuning (DEO)
Format: application/pdf
Subjects: pluimvee, konijnen, diergezondheid, diergeneeskunde, dierziekten
Cover image of Rapport monitoring dierengezondheid. Pluimvee/konijnen / opgest. door de Unit Dierengeneeskunde en Epidemiologische Ondersteuning (DEO)
6. Ideetuinen en ontwerpen
Format: text/html
Subjects: tuinen, tuinieren, ontwerp
Cover image of Ideetuinen en ontwerpen
7. Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure
Author: Nørregaard Hansen, M.
Subjects: dierlijke meststoffen, ammoniak, vervluchtiging, berekening, luchtverontreiniging, ammoniakemissie
Cover image of Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure
8.
Format: video/x-ms-wmv
9. Veilig en gezond werken in het MKB : Informatie over risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf
Format: application/pdf
Subjects: veiligheid op het werk, beroepsgevaren, werk, arbeidsomstandigheden, tuinbouw, tuincentra
Cover image of Veilig en gezond werken in het MKB : Informatie over risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf
10. Samenwerken
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: samenwerken slimmer werken competenties
Cover image of Samenwerken
11. Hejabbedabbedoe
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: dans sporeto instructie
Cover image of Hejabbedabbedoe
12. Forestry for local community development
Subjects: bosbouw, bosbouweconomie, bossen, bosbedrijfsvoering, bosproducten, boerenbossen, economie, gemeenschapsontwikkeling, ontwikkelingslanden
Cover image of Forestry for local community development
13.
Format: video/x-ms-wmv
14.
Format: video/x-ms-wmv
15. Analisi spaziale sull' Oasi del Simeto : restauro ambientale basato sull'analisi dell'ecologia del paesaggio = Environmental restauration based on a landscape ecological analysis
Author: Sluis, T.van der
Format: application/pdf
Subjects: ecologie, sicilië, landschapsecologie, herstel, natuurreservaten, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, ruimtelijke verdeling, duingebieden, duinen, netwerken
Cover image of Analisi spaziale sull' Oasi del Simeto : restauro ambientale basato sull'analisi dell'ecologia del paesaggio = Environmental restauration based on a landscape ecological analysis
16. Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
Format: text/html
Subjects: onkruidbestrijding, gewasbescherming, suikerbieten, geïntegreerde bestrijding, biologische landbouw, akkerbouw, landbouwwerktuigen, beta vulgaris var. saccharifera, vollegrondsteelt
Cover image of Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
17. Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
Author: Borm, G.
Format: text/html
Subjects: graslanden, zaden, afwijkingen, planten, legering, plantengroeiregulatoren, onderzoek
Cover image of Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
18. Bio-Monitor 2006 : Cijfers en trends
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, biologische voedingsmiddelen, informatieverspreiding, marktverkenning van voedingsmiddelen, nederland
Cover image of Bio-Monitor 2006 : Cijfers en trends
19. "Het platteland moet niet op slot"
Author: Heins, S.
Format: text/html
Subjects: huisvesting op het platteland, urbaan-rurale migratie, plattelandsomgeving, voorkeuren van de consument, ruimtelijke ordening, nederland
Cover image of
20. Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: aardappelen, kunstmeststoffen, stikstofmeststoffen, mineralen, toedieningshoeveelheden, mestbehoeftebepaling, gewaskwaliteit, bemesting, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
21. Schade aan bieten als gevolg van middelen in voorgaande gewassen
Format: application/pdf
Subjects: onkruidbestrijding, suikerbieten, beta vulgaris var. saccharifera, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, akkerbouw, schade, vollegrondsteelt
Cover image of Schade aan bieten als gevolg van middelen in voorgaande gewassen
22. cartoon van supermarkt op www.jpergrafando.it
Subjects: supermarkten, illustraties
Cover image of cartoon van supermarkt op www.jpergrafando.it
23. Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
Author: Veerman, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, gewasbescherming, plagenbestrijding, plantenziektebestrijding, cultuurmethoden, ziektepreventie, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
24. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, rassen (planten), globodera, ziekteresistentie, bodem ph, bewaartijd, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
25. Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: wintertarwe, groeifactoren, temperatuur, licht, water, voedingsstoffen
Cover image of Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
26. Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
Format: text/html
Subjects: biologische landbouw, internationale handel, export, italië, exportbevordering
Cover image of Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
27. Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: wintertarwe, groeifactoren, temperatuur, licht, water, voedingsstoffen
Cover image of Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
28. GEWIS: effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden (2002 en 2003)
Author: Kalkdijk, J.R.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, phytophthora, akkerbouw, phytophthora infestans, weer, vollegrondsteelt
Cover image of GEWIS: effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden (2002 en 2003)
29. Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
Format: text/html
Subjects: biologische landbouw, internationale handel, export, italië, exportbevordering
Cover image of Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
30. Samenwerken
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: samenwerken slimmer werken competenties
Cover image of Samenwerken
31. interview met Joop Thissen over de nieuwe opleiding in Maastricht
Format: video/x-ms-wmv
Cover image of interview met Joop Thissen over de nieuwe opleiding in Maastricht
32. Presentatie Paul Kirschner
Format: video/x-ms-wmv
Subjects: 10 jaar GKN presentatie auditrapport Groen Kennisnet auditcommissie
Cover image of Presentatie Paul Kirschner
33. Hoeveel uur besteedt u per koe?
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkkoeien, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, arbeidsintensiteit, agrarische bedrijfsvoering, dierverzorging
Cover image of Hoeveel uur besteedt u per koe?
34. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, rassen (planten), globodera, ziekteresistentie, bodem ph, bewaartijd, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : rassenkeuze
35. St. Barbara, Prophet, Hl. Barbara;Prophet, Rue Barbara, Prophète, St. Barbara, Prophet, St Barbara, Prophet, ST Barbara, προφήτης, St. Barbara, Profeta
Cover image of St. Barbara, Prophet — Hl. Barbara;Prophet — Rue Barbara, Prophète — St Barbara, Prophet — ST Barbara, προφήτης — St. Barbara, Profeta
36. Diodo LED amarillo de 5mm
Author: Alessandro Quisi
Subjects: corriente, electrodo, ánodo, led, diodo, cátodo
Cover image of Diodo LED amarillo de 5mm
37. Plataneras, Banana trees, Banane Bäume, Bananiers, Árvores de banana, Alberi di banana, Δέντρα μπανανών
Author: Ángel Hernández Gómez
Subjects: platanera, banana tree, plátano, banana, Gran Canaria, Canarias, Canaries, agricultura extensiva, extensive farming, cultivo, crop, Banane Baum, Banane, umfangreiches Bewirtschaften, Getreide, bananier, banane, Les Canaries, affermage étendu, collecte, árvore de banana, cultivar extensivo, colheita, albero di banana, Canarie, vasta agricoltura, il raccolto, δέντρο μπανανών, μπανάνα, Θγραν Θθαναρηα, Κανάριες Νήσοι, εκτενής καλλιέργεια, συγκομιδή
Cover image of Plataneras — Banana trees — Banane Bäume — Bananiers — Árvores de banana — Alberi di banana — Δέντρα μπανανών
38. The effect of light intensity on the rate of photosynthesis
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: leaf, light, time, units, intensity, minute, oxygen, photosynthesis, plant
Cover image of The effect of light intensity on the rate of photosynthesis
39. Terasa kralja Leper-ja, Terrace of the Leper King, Terrasse des Aussätzig-Königs, Terrasse du roi de lépreux, Terrace do rei do leper, Terrazzo del re del leper, Πεζούλι του βασιλιά λεπρών, Terraza del rey del leper
Author: Alenka Kavčič
Subjects: kambodža, cambodia, angkor thom, zid, wall, scena, scene, Kambodscha, Wand, Szene, le Cambodge, thom d'angkor, mur, scène, thom do angkor, parede, cena, la Cambogia, thom di angkor, parete, Καμπότζη, τοίχος, σκηνή, Camboya, thom del angkor, pared, escena
Cover image of Terasa kralja Leper-ja — Terrace of the Leper King — Terrasse des Aussätzig-Königs — Terrasse du roi de lépreux — Terrace do rei do leper — Terrazzo del re del leper — Πεζούλι του βασιλιά λεπρών — Terraza del rey del leper
40. Auckland (Nueva Zelanda) de noche
Subjects: noche, Nueva Zelanda, metrópoli, torre, Auckland, ciudad
Cover image of Auckland (Nueva Zelanda) de noche
41. Parallel Circuit, Paralleler Stromkreis, Circuit Parallèle, Circuito Paralelo, Circuito Parallelo, Παράλληλο κύκλωμα, Circuito Paralelo
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: cell, closed circuits, fuse, Lamps, parallel circuits, Switches, Zelle, geschlossene Stromkreise, Sicherung, Lampen, parallele Stromkreise, Schalter, cellule, circuits fermés, fusible, Lampes, circuits parallèles, Commutateurs, pilha, circuitos closed, fusível, Lâmpadas, circuitos paralelos, Interruptores, cellula, circuiti chiusi, fusibile, Lampade, circuiti paralleli, Interruttori, κύτταρο, κλειστά κυκλώματα, θρυαλλίδα, Λαμπτήρες, παράλληλα κυκλώματα, Διακόπτες, célula, circuitos cerrados, Lámparas
Cover image of Parallel Circuit — Paralleler Stromkreis — Circuit Parallèle — Circuito Paralelo — Circuito Parallelo — Παράλληλο κύκλωμα
42. Comida precocinada, Precooked food, Vorgekochte Nahrung, Nourriture précuite, Alimento precooked, Alimento precotto, Προμαγειρεμένα τρόφιμα
Subjects: envasado, container, envase, jar, lata, tin, precocinado, precooked, comida, food, alimento, vidrio, glass, Behälter, Glas, Zinn, vorgekocht, Nahrung, récipient, fiole, étain, précuit, nourriture, verre, recipiente, frasco, vidro, contenitore, vaso, latta, precotto, vetro, εμπορευματοκιβώτιο, βάζο, κασσίτερος, προμαγειρεμένος, τρόφιμα, γυαλί
Cover image of Comida precocinada — Precooked food — Vorgekochte Nahrung — Nourriture précuite — Alimento precooked — Alimento precotto — Προμαγειρεμένα τρόφιμα
43. Musarañita (Suncus etruscus)
Author: Jorge Martinez Huelves
Subjects: musarañita, mamífero, insectívoro, musaraña, sorícido, vertebrado, salvaje
Cover image of Musarañita (Suncus etruscus)
44. Lago Peyto, Parque Nacional Banff
Subjects: reserva nacional, Banff, montaña, Canadá, nieve, Alberta, lago, parque nacional
Cover image of Lago Peyto, Parque Nacional Banff
45. David, David, David, David, David, Δαβίδ, David
Cover image of David — Δαβίδ
46. Two types of trees
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: plants, autumn, broad leaves, environment, evergreens, frost, leaves, perennials, summer, survival, trees, water, water loss, waterproof leaves, winter, wood
Cover image of Two types of trees
47. Maßnahmen Bodenerosion, Activities to preventing soil erosion
Author: FWU Institut fuer Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
Subjects: Natur, Gefahr, Erosion, Bodenerosion, Wiederaufforstung, Aufforstung, Bergwald, Schutzwald, Nature, Danger, Soil erosion, Reforestation, Afforestation, Mountain forest, Protection forest
Cover image of Maßnahmen Bodenerosion — Activities to preventing soil erosion
48. Portrait, Porträt, Verticale, Retrato, Ritratto, Πορτρέτο, Retrato
Cover image of Portrait — Porträt — Verticale — Retrato — Ritratto — Πορτρέτο
49. Radioactive decay
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: radioactive decay, time, half-life, radioisotope
Cover image of Radioactive decay
50. Órgano
Subjects: taburete, órgano, instrumento musical, teclado, instrumento de viento, registro, instrumento
Cover image of Órgano
51. Lobo
Subjects: lobo, animal, mamífero, carnívoro, Cánidos
Cover image of Lobo
52. Carrying of the cross, Kreuztragung Christi, Porter de la croix, Carregar da cruz, Trasportando della traversa, Μεταφορά του σταυρού, El llevar de la cruz
Cover image of Carrying of the cross — Kreuztragung Christi — Porter de la croix — Carregar da cruz — Trasportando della traversa — Μεταφορά του σταυρού — El llevar de la cruz
53. Retrato de hombre con turbante, Yemen, Portrait of a man with a turban, Yemen, Portrait eines Mannes mit einem turban, Yemen, Verticale d'un homme avec un turban, Yémen, Retrato de um homem com um turban, Yemen, Ritratto di un uomo con un turban, Yemen, Πορτρέτο ενός ατόμου με ένα τουρμπάνι, Υεμένη
Author: Juan Antonio Carabaña Aguado
Subjects: arruga, wrinkle, rostro, face, Oriente Medio, Middle East, cara, hombre, man, barba, beard, bigote, moustache, semblante, turbante, turban, mostacho, moustachio, vejez, old age, anciano, Elder, Yemen, Knicke, Gesicht, Mittlere Osten, Mann, Bart, Schnurrbart, altes Alter, Ältestes, ride, visage, Moyen-est, homme, barbe, vieil âge, Aîné, Le Yémen, enrugamento, Leste Médio, homem, idade velha, Pessoa idosa, grinza, faccia, Medio Oriente, uomo, vecchia età, Il Yemen, ρυτίδα, πρόσωπο, Μέση Ανατολή, άτομο, γενειάδα, τουρμπάνι, γηρατειά, Παλαιότερος, Υεμένη
Cover image of Retrato de hombre con turbante, Yemen — Portrait of a man with a turban, Yemen — Portrait eines Mannes mit einem turban, Yemen — Verticale d'un homme avec un turban, Yémen — Retrato de um homem com um turban, Yemen — Ritratto di un uomo con un turban, Yemen — Πορτρέτο ενός ατόμου με ένα τουρμπάνι, Υεμένη
54. Crucifixion, Kreuzigung, Crucifixion, Crucifixion, Crucifixion, Σταύρωση, Crucifixion
Cover image of Crucifixion — Kreuzigung — Σταύρωση
55. NOT gates
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: circuits, input, not gates, logic gates, output, processors
Cover image of NOT gates
56. Meeting of Anna and Joachim at the Golden Gate, Begegnung an der goldenen Pforte, Réunion d'Anna et de Joachim à la porte d'or, Reunião de Anna e de Joachim na porta dourada, Riunione di Anna e di Joachim al cancello dorato, Συνεδρίαση Anna και Joachim στη χρυσή πύλη, Reunión de Ana y de Joachim en la puerta de oro
Cover image of Meeting of Anna and Joachim at the Golden Gate — Begegnung an der goldenen Pforte — Réunion d'Anna et de Joachim à la porte d'or — Reunião de Anna e de Joachim na porta dourada — Riunione di Anna e di Joachim al cancello dorato — Συνεδρίαση Anna και Joachim στη χρυσή πύλη — Reunión de Ana y de Joachim en la puerta de oro
57. Niños en la playa de Maracaípe, Pernambuco, Brasil
Author: Luana Fischer Ferreira
Subjects: vela, surf, ola, surfing, Brasil, Pernambuco, arena, flysurf, niño, espuma, surfista, orilla, Maracaípe, playa, palmera, mar
Cover image of Niños en la playa de Maracaípe, Pernambuco, Brasil
58. Distance between points
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: hubble's law, time, distances, galaxies, points
Cover image of Distance between points
59. Hoces del Duratón, Segovia, Castilla y León
Author: Luana Fischer Ferreira
Subjects: Hoces del Duratón, cañón, hoz, río, mirador, barandilla, Segovia, montaña, parque natural, Duratón, Castilla y León
Cover image of Hoces del Duratón, Segovia, Castilla y León
60. Joseph gets sold to Potiphar, Josef wird an Potifar verkauft, Joseph obtient vendu à Potiphar, Joseph começa vendido a Potiphar, Joseph ottiene venduto a Potiphar, Θ*Ιοσεπχ παίρνει πωλημένος σε Potiphar, José consigue vendido a Potiphar
Cover image of Joseph gets sold to Potiphar — Josef wird an Potifar verkauft — Joseph obtient vendu à Potiphar — Joseph começa vendido a Potiphar — Joseph ottiene venduto a Potiphar — Θ*Ιοσεπχ παίρνει πωλημένος σε Potiphar — José consigue vendido a Potiphar
61. Satellite motion around the Earth
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: earth, mass, orbit, time, gravitational force, linear speed, radius, satellite motion, satellite systems
Cover image of Satellite motion around the Earth
62. Puerto de Luanco, Principado de Asturias, Luanco harbour, Principality of Asturias, Luanco Hafen, Fürstentum von Asturias, Port de Luanco, Principauté des Asturies, Porto de Luanco, principality da Astúrias, Porto di Luanco, principality del asturias, Λιμάνι Luanco, πριγκηπάτο των αστουριών
Author: Carlos Romero Rodríguez
Subjects: Luanco, puerto, harbour, Principado de Asturias, Principality of Asturias, grúa, crane, Hafen, Fürstentum von Asturias, Kran, port, Principauté des Asturies, grue, porto, Principality da Astúrias, guindaste, Principality del asturias, gru, λιμάνι, Πριγκηπάτο των αστουριών, γερανός
Cover image of Puerto de Luanco, Principado de Asturias — Luanco harbour, Principality of Asturias — Luanco Hafen, Fürstentum von Asturias — Port de Luanco, Principauté des Asturies — Porto de Luanco, principality da Astúrias — Porto di Luanco, principality del asturias — Λιμάνι Luanco, πριγκηπάτο των αστουριών
63. Condensador de montaje superficial
Author: Alessandro Quisi
Subjects: conductor, carga eléctrica, acumulador, condensador
Cover image of Condensador de montaje superficial
64. Man at prayer, Mann betend
Cover image of Man at prayer — Mann betend
65. Reflex actions
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: muscles, nervous system, motor neurone, receptors, senses, sensory neurone, skin, spinal cord
Cover image of Reflex actions
66. Escultura en Calle Serrano, Madrid
Author: Javier Penela García
Subjects: Madrid, Comunidad de Madrid, abstracto, Arte y arquitectura Contemporáneas, busto, escultura
Cover image of Escultura en Calle Serrano, Madrid
67. Prisms as optical instruments, Prismen als optische Instrumente, Prismes en tant qu'instruments optiques, Prismas como instrumentos óticos, Prismi come strumenti ottici, Πρίσματα ως οπτικά όργανα, Prismas como instrumentos ópticos
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: binoculars, Light, periscope, Prism, reflection, total internal reflection, Binokel, Licht, Periscope, Prisma, Reflexion, interne totalreflexion, jumelles, Lumière, périscope, Prisme, réflexion, réflexion interne totale, binóculos, Luz, reflexão, reflexão interna total, binocolo, Luce, riflessione, riflessione interna totale, διόπτρες, Φως, περισκόπιο, Πρίσμα, αντανάκλαση, συνολική εσωτερική αντανάκλαση, prismáticos, periscopio, reflexión, reflexión interna total
Cover image of Prisms as optical instruments — Prismen als optische Instrumente — Prismes en tant qu'instruments optiques — Prismas como instrumentos óticos — Prismi come strumenti ottici — Πρίσματα ως οπτικά όργανα — Prismas como instrumentos ópticos
68. Capea raiana, Concejo de Sabugal, Portugal
Author: Ángel Hernández Gómez
Subjects: Portugal, plaza, capea, Concejo de Sabugal, espectador, plaza de toros, toro, público, forcón, capea raiana
Cover image of Capea raiana, Concejo de Sabugal, Portugal
69. The human lungs, Die menschlichen Lungen, Les poumons humains, Os pulmões humanos, I polmoni umani, Οι ανθρώπινοι πνεύμονες, Los pulmones humanos
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: air, air sacs, Alveoli, blood, Breathing, bronchiole, capillaries, chest cavity, humans, lungs, movement, oxygen, Respiration, Thorax, ventilation, Luft, Luftbeutel, Alveolen, Blut, Atmung, Bronchiole, Kapillaren, Brustraum, Menschen, Lungen, Bewegung, Sauerstoff, Ventilation, sacs d'air, Alvéoles, sang, capillaires, cavité de coffre, humains, poumons, mouvement, l'oxygène, ar, sacs de ar, sangue, Respirar, capilares, cavidade de caixa, seres humanos, pulmões, movimento, oxigênio, Respiração, ventilação, aria, sac di aria, anima, Respirazione, bronchiolo, vasi capillari, cavità di cassa, esseri umani, polmoni, ossigeno, Torace, ventilazione, αέρας, σάκοι αέρα, Φατνία, αίμα, Αναπνοή, βρογχιόλιο, τριχοειδή αγγεία, θωρακική κοιλότητα, άνθρωποι, πνεύμονες, μετακίνηση, οξυγόνο, Θώρακας, εξαερισμός, aire, sacos de aire, Alvéolos, sangre, Respiración, bronquiolos, tubos capilares, cavidad de pecho, pulmones, movimiento, oxígeno, Tórax, ventilación
Cover image of The human lungs — Die menschlichen Lungen — Les poumons humains — Os pulmões humanos — I polmoni umani — Οι ανθρώπινοι πνεύμονες — Los pulmones humanos
70. Podlesna vetrnica, Windflower, Windflower, Windflower, Windflower, Windflower, Windflower, Windflower
Author: Mojca Simonič
Subjects: podlesna vetrnica, windflower, cvet, bloom, roža, flower, Blüte, Blume, fleur, flor, fioritura, fiore, άνθιση, λουλούδι, floración
Cover image of Podlesna vetrnica — Windflower
71. Vegetación dunar de la playa de El Espartal, Castrillón, Principado de Asturias, Dune plants on El Espartal beach, Castrillón, the Principality of Asturias, Dünebetriebe auf EL Espartal Strand, Castrillón, das Fürstentum von Asturias, Usines dunaires sur la plage de EL Espartal, Castrillón, la Principauté des Asturies, Plantas da duna na praia do EL Espartal, Castrillón, o principality da Astúrias, Piante della duna sulla spiaggia di EL Espartal, Castrillón, il principality del asturias, Εγκαταστάσεις αμμόλοφων στην παραλία EL Espartal, castrillσn, το πριγκηπάτο των αστουριών
Author: Carlos Romero Rodríguez
Subjects: duna, dune, Salinas, planta, plant, Principado de Asturias, the Principality of Asturias, espacio protegido, protected site, playa, beach, vegetación, vegetation, Monumento Natural de la Playa de El Espartal, Natural Monument of la Playa de El Espartal, monumento natural, natural monument, Playa de El Espartal, El Espartal beach, Castrillón, Düne, Betrieb, das Fürstentum von Asturias, geschützte Site, Strand, Vegetation, Natürliches Denkmal von La Playa de El Espartal, natürliches Denkmal, EL Espartal Strand, dunaire, Salines, usine, la Principauté des Asturies, site protégé, plage, végétation, Monument normal de La Playa de El Espartal, monument normal, Plage de EL Espartal, o principality da Astúrias, local protegido, praia, vegetação, Monumento natural do la Playa de EL Espartal, Praia do EL Espartal, Saline, pianta, il principality del asturias, luogo protetto, spiaggia, vegetazione, Monumento naturale di La Playa de El Espartal, monumento naturale, Spiaggia di EL Espartal, αμμόλοφος, εγκαταστάσεις, το πριγκηπάτο των αστουριών, προστατευμένη περιοχή, παραλία, βλάστηση, Φυσικό μνημείο του Λα Playa de EL Espartal, φυσικό μνημείο, Παραλία EL Espartal, Castrillσn
Cover image of Vegetación dunar de la playa de El Espartal, Castrillón, Principado de Asturias — Dune plants on El Espartal beach, Castrillón, the Principality of Asturias — Dünebetriebe auf EL Espartal Strand,  Castrillón, das Fürstentum von Asturias — Usines dunaires sur la plage de EL Espartal, Castrillón, la Principauté des Asturies — Plantas da duna na praia do EL Espartal,  Castrillón, o principality da Astúrias — Piante della duna sulla spiaggia di EL Espartal,  Castrillón, il principality del asturias — Εγκαταστάσεις αμμόλοφων στην παραλία EL Espartal, castrillσn, το πριγκηπάτο των αστουριών
72. Racimos de uvas, Bunches of grapes, Weintrauben, Groupes de raisins, Grupos de uvas, Mazzi di uva, Δέσμες των σταφυλιών
Subjects: viña, vineyard, fruta, fruit, vegetal, plant, fruto, racimo, bunch, uva, grape, hoja, leaf, parra, vine, vid, Weinberg, Frucht, Betrieb, Bündel, Traube, Blatt, Rebe, vigne, usine, groupe, raisin, feuille, vinhedo, planta, grupo, folha, videira, vigna, frutta, pianta, mazzo, foglio, vite, αμπελώνας, φρούτα, εγκαταστάσεις, δέσμη, σταφύλι, φύλλο, άμπελος
Cover image of Racimos de uvas — Bunches of grapes — Weintrauben — Groupes de raisins — Grupos de uvas — Mazzi di uva — Δέσμες των σταφυλιών
73. Parroquia de los salesianos, Madrid, Parish of the Salesians, Madrid, Gemeinde des Salesians, Madrid, Paroisse du Salesians, Madrid, Parish do Salesians, Madrid, Parrocchia del Salesians, Madrid, Κοινότητα του Salesians, Μαδρίτη
Author: Pilar Acero López
Subjects: Madrid, San Juan Bosco, St. John Bosco, iglesia, church, salesiano, Salesian, parroquia, parish, Str. John Bosco, Kirche, Gemeinde, Rue John Bosco, église, paroisse, igreja, St John Bosco, chiesa, parrocchia, Μαδρίτη, ST John Bosco, εκκλησία, κοινότητα
Cover image of Parroquia de los salesianos, Madrid — Parish of the Salesians, Madrid — Gemeinde des Salesians, Madrid — Paroisse du Salesians, Madrid — Parish do Salesians, Madrid — Parrocchia del Salesians, Madrid — Κοινότητα του Salesians, Μαδρίτη
74. Woman and her pet, Frau und ihr Haustier, Femme et son animal de compagnie, Mulher e seu animal de estimação, Donna ed il suo animale domestico, Γυναίκα και το κατοικίδιο ζώο της, Mujer y su animal doméstico
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: exercise, pets, Stress, Übung, Haustiere, Druck, exercice, animaux de compagnie, Effort, exercício, animais de estimação, esercitazione, animali domestici, Sforzo, άσκηση, κατοικίδια ζώα, Πίεση, ejercicio, animales domésticos, Tensión
Cover image of Woman and her pet — Frau und ihr Haustier — Femme et son animal de compagnie — Mulher e seu animal de estimação — Donna ed il suo animale domestico — Γυναίκα και το κατοικίδιο ζώο της — Mujer y su animal doméstico
75. Puente Colgante sobre el Río Pastaza en Vía Baños de Puyo, Ecuador, Suspension Bridge over the Pastaza River in Vía Baños de Puyo, Ecuador, Aufhebung-Brücke über dem Pastaza Fluß in Vía Baños de Puyo, Ecuador, Passerelle de suspension au-dessus du fleuve de Pastaza en Vía Baños de Puyo, Equateur, Ponte da suspensão sobre o rio de Pastaza em Vía Baños de Puyo, Equador, Ponticello della sospensione sopra il fiume di Pastaza in Vía Baños de Puyo, Ecuador, Γέφυρα αναστολής πέρα από τον ποταμό Pastaza Vνa Baρos de Puyo, Ισημερινός
Author: Rocío Peláez García de la Cuesta
Subjects: Pastaza, río, river, Baños, colgante, suspension, República de Ecuador, Republic of Ecuador, puente, bridge, Fluß, Aufhebung, Republik von Ecuador, Brücke, fleuve, République de l'Equateur, passerelle, rio, suspensão, República de Equador, ponte, fiume, sospensione, Repubblica di Ecuador, ponticello, ποταμός, Baρos, αναστολή, Δημοκρατία του Ισημερινού, γέφυρα
Cover image of Puente Colgante sobre el Río Pastaza en Vía Baños de Puyo, Ecuador — Suspension Bridge over the Pastaza River in Vía Baños de Puyo, Ecuador — Aufhebung-Brücke über dem Pastaza Fluß in Vía Baños de Puyo, Ecuador — Passerelle de suspension au-dessus du fleuve de  Pastaza en Vía Baños de Puyo, Equateur — Ponte da suspensão sobre o rio de Pastaza em  Vía Baños de Puyo, Equador — Ponticello della sospensione sopra il fiume di  Pastaza in Vía Baños de Puyo, Ecuador — Γέφυρα αναστολής πέρα από τον ποταμό Pastaza  Vνa Baρos de Puyo, Ισημερινός
76. Holy Trinity, Hl. Dreifaltigkeit
Cover image of Holy Trinity — Hl. Dreifaltigkeit
77. Peña San Miguel, Huesca
Subjects: Aragón, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Huesca, rayado, peña, Pirineos
Cover image of Peña San Miguel, Huesca
78. Birth of Christ, Geburt Christi, Naissance du Christ, Nascimento de Christ, Nascita di Christ, Γέννηση Χριστού, Nacimiento de Cristo
Cover image of Birth of Christ — Geburt Christi — Naissance du Christ — Nascimento de Christ — Nascita di Christ — Γέννηση Χριστού — Nacimiento de Cristo
79. Test for hydrogen
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: hydrogen
Cover image of Test for hydrogen
80. Birth of Christ, Geburt Christi
Cover image of Birth of Christ — Geburt Christi
81. Copas. Distintos tipos
Author: Clarissa Rodrígues González
Subjects: vajilla, catavino, juego, degustación, copa, vino, licor, cristalería
Cover image of Copas. Distintos tipos
82. Portrait, Porträt
Cover image of Portrait — Porträt
83. Making margarine from hydrogen
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: chemical reactions, hydrogen, margarine, salt, vegetable oil
Cover image of Making margarine from hydrogen
84. Pentecost, Pfingsten, Pentecost, Pentecost, Pentecost, Pentecost, Pentecost
Cover image of Pentecost — Pfingsten
85. St. Bernardine of Siena, Hl. Bernhardin von Siena
Cover image of St. Bernardine of Siena — Hl. Bernhardin von Siena
86. Skiftnyckel, Wrench, Schlüssel, Clé, Chave, Chiave, Γαλλικό κλειδί, Llave
Subjects: verktyg, tools, skiftnyckel, spanner, Hilfsmittel, Schlüssel, outils, clé, ferramentas, chave de boca, strumenti, chiave, εργαλεία, κλειδί, herramientas, llave de tuercas
Cover image of Skiftnyckel — Wrench — Schlüssel — Clé — Chave — Chiave — Γαλλικό κλειδί — Llave
87. Water wave characteristics, Wasserwelle Eigenschaften, Caractéristiques de vague de l'eau, Características da onda da água, Caratteristiche dell'onda dell'acqua, Χαρακτηριστικά κυμάτων ύδατος, Características de la onda del agua
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: waves, water waves, wavelength, Wellen, Wasserwellen, Wellenlänge, vagues, vagues de l'eau, longueur d'onde, ondas, ondas da água, onde, onde dell'acqua, lunghezza d'onda, κύματα, κύματα ύδατος, μήκος κύματος, ondas del agua, longitud de onda
Cover image of Water wave characteristics — Wasserwelle Eigenschaften — Caractéristiques de vague de l'eau — Características da onda da água — Caratteristiche dell'onda dell'acqua — Χαρακτηριστικά κυμάτων ύδατος — Características de la onda del agua
88. Parts of a human spine, Teile eines menschlichen Dorns, Parties d'une épine humaine, Partes de um spine humano, Parti di una spina umana, Μέρη μιας ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, Partes de una espina dorsal humana
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: cervical region, coccyx, human spine, lumbar region, lumbrosacral angle, lumbrosacral disc, sacrum, standing position, thoracic region, vertebrae, zervikale Region, Coccyx, menschlicher Dorn, lumbale Region, lumbrosacral Winkel, lumbrosacral Platte, Sacrum, stehende Position, Brust- Region, Wirbel, région cervicale, épine humaine, région lombaire, angle lumbrosacral, disque lumbrosacral, position debout, région thoracique, vertèbres, região cervical, spine humano, região lumbar, ângulo lumbrosacral, disco lumbrosacral, posição ereta, região thoracic, regione cervicale, spina umana, regione lombare, angolo lumbrosacral, posizione diritta, regione toracica, vertebre, αυχενική περιοχή, κόκκυγας, ανθρώπινη σπονδυλική στήλη, οσφυική περιοχή, lumbrosacral γωνία, lumbrosacral δίσκος, ιερό οστό, μόνιμη θέση, θωρακική περιοχή, σπόνδυλοι, región cervical, coxis, espina dorsal humana, región lumbar, ángulo lumbrosacral, sacro, posición derecha, región torácica, vértebras
Cover image of Parts of a human spine — Teile eines menschlichen Dorns — Parties d'une épine humaine — Partes de um spine humano — Parti di una spina umana — Μέρη μιας ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης — Partes de una espina dorsal humana
89. Burning methane gas
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: carbon dioxide, fuel, gases, methane, substances, water
Cover image of Burning methane gas
90. Light reflection in a prism
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: light, prism, ray tracing, reflection
Cover image of Light reflection in a prism
91. Tabla periódica, criptón
Subjects: químico, elemento, criptón
Cover image of Tabla periódica, criptón
92. Guitarra acústica
Subjects: cuerda, guitarra acústica, tienda, música
Cover image of Guitarra acústica
93. Metal jewellery
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: gold, jewellery, ring, earring, jewels, metallic element, transition metals
Cover image of Metal jewellery
94. The electromagnetic spectrum, Das elektromagnetische Spektrum, Le spectre électromagnétique, O spectrum eletromagnético, Lo spettro elettromagnetico, Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, El espectro electromágnetico
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: electromagnetic spectrum, Frequency, Gamma rays, infra-red, Microwaves, Radio waves, ultraviolet, visible, wavelength, X-rays, elektromagnetisches Spektrum, Frequenz, Gamma Strahlen, Infrarot, Mikrowellen, Funkwellen, ultraviolett, sichtbar, Wellenlänge, Röntgenstrahlen, spectre électromagnétique, Fréquence, Rayons gamma, infrarouge, Micro-ondes, Ondes radio, ultra-violet, longueur d'onde, Rayons X, spectrum eletromagnético, Freqüência, Raios gamma, infravermelho, Microondas, Ondas de rádio, ultravioleta, visível, Raios X, spettro elettromagnetico, Frequenza, Raggi gamma, infrarosso, Microonde, Onde radio, ultravioletto, visibile, lunghezza d'onda, Raggi X, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Συχνότητα, Ακτίνες γάμμα, υπέρυθρος, Μικροκύματα, Ραδιο κύματα, υπεριώδης ακτίνα, ορατός, μήκος κύματος, Ακτίνες X, espectro electromágnetico, Frecuencia, Rayos gammas, infrarrojo, Ondas de radio, longitud de onda, Radiografías
Cover image of The electromagnetic spectrum — Das elektromagnetische Spektrum — Le spectre électromagnétique — O spectrum eletromagnético — Lo spettro elettromagnetico — Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα — El espectro electromágnetico
95. The costs and benefits of selective breeding in cow
Author: Cambridge-Hitachi Educational Solutions PLC
Subjects: costs, demand, artificial selection, benefits, breed, breeders, characteristics, consumer, cow, farmer, food, milk, selective breeding, species
Cover image of The costs and benefits of selective breeding in cow
96. Stop, Stop
Subjects: stopp, stop, vägmärke, road sign, symbol
Cover image of Stop
97. Visor de fotos 3D
Author: Javier Trabadela Robles
Subjects: foto, fotografía, tridimensional
Cover image of Visor de fotos 3D
98. Montañas, Principado de Andorra, Mountains, the Principality of Andorra, Berge, das Fürstentum von Andorra, Montagnes, la Principauté de l'Andorre, Montanhas, o principality de Andorra, Montagne, il principality dell'Andorra, Βουνά, το πριγκηπάτο της Ανδόρρας
Author: Javier Penela García
Subjects: montaña, mountains, Principado de Andorra, the Principality of Andorra, Berge, das Fürstentum von Andorra, montagnes, la Principauté de l'Andorre, montanhas, o principality de Andorra, montagne, il principality dell'Andorra, βουνά, το πριγκηπάτο της Ανδόρρας
Cover image of Montañas, Principado de Andorra — Mountains, the Principality of Andorra — Berge, das Fürstentum von Andorra — Montagnes, la Principauté de l'Andorre — Montanhas, o principality de Andorra — Montagne, il principality dell'Andorra — Βουνά, το πριγκηπάτο της Ανδόρρας
99. Pentecost, Pfingsten
Cover image of Pentecost — Pfingsten
100. Radiocasette, Radio cassette recorder, Radiokassette Schreiber, Magnétophone à cassettes par radio, Registrador de gaveta de rádio, Registratore a cassetta radiofonico, Ραδιο μαγνητόφωνο
Subjects: sonido, sound, acústica, acoustics, reproducción, playing back, radio, casete, cassette, radiocasete, radio cassette recorder, Ton, Akustik, zurück spielen, Radio, Kassette, Radiokassette Schreiber, bruit, acoustique, jeu en arrière, magnétophone à cassettes par radio, som, jogar para trás, rádio, gaveta, registrador de gaveta de rádio, suono, acustica, gioco indietro, vassoio, registratore a cassetta radiofonico, ήχος, ακουστική, να παίξει πίσω, ραδιόφωνο, κασέτα, ραδιο μαγνητόφωνο
Cover image of Radiocasette — Radio cassette recorder — Radiokassette Schreiber — Magnétophone à cassettes par radio — Registrador de gaveta de rádio — Registratore a cassetta radiofonico — Ραδιο μαγνητόφωνο