close
1. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
2. Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: secale cereale, rogge, oogsten, opslag
Cover image of Teelthandleiding winterrogge : oogst en bewaring
3. Ideetuinen en ontwerpen
Format: text/html
Subjects: tuinen, tuinieren, ontwerp
Cover image of Ideetuinen en ontwerpen
4. Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
Format: text/html
Subjects: onkruidbestrijding, gewasbescherming, suikerbieten, geïntegreerde bestrijding, biologische landbouw, akkerbouw, landbouwwerktuigen, beta vulgaris var. saccharifera, vollegrondsteelt
Cover image of Digitale teelthandleiding suikerbieten: biologische teelt
5. Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
Author: Borm, G.
Format: text/html
Subjects: graslanden, zaden, afwijkingen, planten, legering, plantengroeiregulatoren, onderzoek
Cover image of Legering graszaad te lijf : dit seizoen [1999] onderzoek veelbelovende groeiregulator
6. "Het platteland moet niet op slot"
Author: Heins, S.
Format: text/html
Subjects: huisvesting op het platteland, urbaan-rurale migratie, plattelandsomgeving, voorkeuren van de consument, ruimtelijke ordening, nederland
Cover image of
7. Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: aardappelen, kunstmeststoffen, stikstofmeststoffen, mineralen, toedieningshoeveelheden, mestbehoeftebepaling, gewaskwaliteit, bemesting, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: bemesting
8. Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
Author: Veerman, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, gewasbescherming, plagenbestrijding, plantenziektebestrijding, cultuurmethoden, ziektepreventie, vollegrondsteelt
Cover image of Teelthandleiding consumptieaardappelen: ziekten en plagen
9. Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
Author: Darwinkel, A.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: wintertarwe, groeifactoren, temperatuur, licht, water, voedingsstoffen
Cover image of Teelthandleiding wintertarwe : Groeifactoren
10. Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen
Format: text/html
Subjects: biologische landbouw, internationale handel, export, italië, exportbevordering
Cover image of Italië: marktschets verpakte biologische voedingsmiddelen