close
1. Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
Author: Geerts, A.
Format: text/html
Subjects: dieetadvisering, maagdarmziekten, spijsverteringsstoornissen, darmen, voedselintolerantie, obstipatie, diarree, prikkelbaar colon
Cover image of Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
2. Acanthus is van architectonische schoonheid
Author: Oudshoorn, W.
Subjects: acanthus, rassen (planten), soorten, classificatie van rassen, cultivars, ornamentele waarde, overblijvende planten
Cover image of Acanthus is van architectonische schoonheid
3. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
Format: application/pdf
Subjects: bodemkarteringen, kaarten, nederland, noord-brabant
Cover image of Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
4. Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
Author: Meester, H.
Format: application/pdf
Subjects: snijbloemen, tulpen, tulipa, forceren van planten, hergebruik van water, plantenvoeding, fertigatie, gewasopbrengst, plantenontwikkeling
Cover image of Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
5. Floral Movement 2007
Author: Lanooy, C.
Subjects: handelsbeurzen, tentoonstellingen, verkoopbevordering, shows, kunst, snijbloemen, sierplanten, demonstraties (vertoning), creativiteit, bloemschikken
Cover image of Floral Movement 2007
6. Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
Author: Huiden, F.
Format: application/pdf
Subjects: kuilsilo's, kuilvoer, kuilvoerbereiding, afdeklagen, bedekkingsmaterialen, afstandsbediening, nieuwe producten
Cover image of Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
7. Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel
Author: Spits, H.
Subjects: aardappelen, solanum tuberosum, phytophthora infestans, phytophthora, plantenziekteverwekkende schimmels, pesticiden, fungiciden, bladbespuiting
Cover image of Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel
8. HET OUD-VADERLANDSCHE MOLENAARSBEDRIJF (expr_id:20003)
Format: video/x-msvideo
Subjects: watermolens, musea, houtindustrie, granen, molens, molenaars
Cover image of HET OUD-VADERLANDSCHE MOLENAARSBEDRIJF (expr_id:20003)
9. Grofwild op een eindeloze Veluwe
Author: Lensink, R.
Format: application/pdf
Subjects: wildbeheer, bosbeheer, jagen, landschapsbescherming, bedrijfsvoering, veluwe
Cover image of Grofwild op een eindeloze Veluwe
10. Slakken
Format: text/html
Subjects: plantenplagen, huisjesslakken, gewasbescherming, predatoren, lokstoffen, vangmethoden
Cover image of Slakken
11. Omgekeerde string
Author: Kris Cardinaels
Format: application/pdf
Subjects: strings, programmeren in java, java programming
Date: 2001-08-21T23:00
Cover image of Omgekeerde string
12. Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
Author: Dijk, H. van
Format: application/pdf
Subjects: conferenties, internationale samenwerking, afvalwater, waterbeleid, waterbeheer, drinkwater
Cover image of Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
13. Paarden moeten meer kauwen : ruwvoer belangrijk bij speekselproductie
Author: Makkink, C.
Subjects: veevoeder, ruwvoer (forage), paarden, speeksel
Cover image of Paarden moeten meer kauwen : ruwvoer belangrijk bij speekselproductie
14. HET GELUK VAN NEDERLAND (expr_id:56963) : Happy single? Een videodagboek
Format: video/x-msvideo
Subjects: relaties, gezinnen, alleenstaanden
Date: 2005-03-27T00:00
Cover image of HET GELUK VAN NEDERLAND (expr_id:56963) : Happy single? Een videodagboek
15. VCP-GIS verbetert samenwerking, samenhang en communicatie
Author: Plomp, A.
Subjects: wegen, informatiesystemen, geografische informatiesystemen, noord-holland
Cover image of VCP-GIS verbetert samenwerking, samenhang en communicatie
16. Alexia is jarig!
Author: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Subjects: afstandsonderwijs
Cover image of Alexia is jarig!
17. Campagne (expr_id: 566) : Verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten
Format: video/x-msvideo
Subjects: Amerika, Verenigde, Staten, Verkiezingen, kiesmannen, Kiesstelsel
Cover image of Campagne (expr_id: 566) : Verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten
18. 'Grondwateronttrekking en brijnlozing moeten legaal'
Author: Bannisseht, Q. von
Subjects: teelt onder bescherming, grondwaterstand, wateropslag, omgekeerde osmose, filtratie, ontzilting, zoutgehalte, heffingen, telers, glastuinbouw, zuid-holland
Cover image of 'Grondwateronttrekking en brijnlozing moeten legaal'
19. Het offensief van Makro : van 7 naar 12 vestigingen, supermarkt loopt nu al 350 miljoen euro mis
Author: Beernink, M.
Subjects: groothandelmarketing, marketingkanalen, goederenmarkten, supermarkten, omzet, voedingsmiddelen, non-food producten, klantrelaties, consumentenonderzoeken, uitgaven voor consumptie, toegangsrecht, expansie, bedrijfsvoering
Cover image of Het offensief van Makro : van 7 naar 12 vestigingen, supermarkt loopt nu al 350 miljoen euro mis
20. MAX PROMS 2006 (expr_id:92779)
Date: 2006-12-26T00:00
Cover image of MAX PROMS 2006 (expr_id:92779)
21. Van lege doos automatisch naar volle kar
Author: Neefjes, H.
Subjects: ?
Cover image of Van lege doos automatisch naar volle kar
22. Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
Author: Poppe, K.J.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwbedrijven, mineralen, boekhouding, bestrijdingsmethoden, plantenplagen, plantenziekten, geïntegreerde plagenbestrijding, geïntegreerde bestrijding, milieu, kwaliteit, conservering, overheidsbeleid, milieubeleid, milieuwetgeving, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
23. Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, milieubeheer, afvalwater, energie, duurzaamheid (sustainability), waterzuivering, waterschappen
Cover image of Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
24. Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
Author: Bentem, A. van
Format: application/pdf
Subjects: afvalwater, afvalwaterbehandeling, waterzuivering, biologische filtratie, membranen, ontwerp, bedrijfsvoering, zuiveringsinstallaties
Cover image of Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
25. Polygoon Hollands Nieuws (expr_id:19451) : Weeknummer: 78-31
Format: video/x-msvideo
Subjects: stunts
Cover image of Polygoon Hollands Nieuws (expr_id:19451) : Weeknummer: 78-31
26. Boomteelt booming
Author: Pierik, C.
Subjects: boomteelt, boomkwekerijen, oppervlakte (areaal), houtachtige planten als sierplanten
Cover image of Boomteelt booming
27. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN OVERIJSSEL (expr_id:27717) : BG_4451.mpg
Format: video/x-msvideo
Subjects: volksdansen, erewachten, koninklijke bezoeken
Cover image of HET KONINKLIJK BEZOEK AAN OVERIJSSEL (expr_id:27717) : BG_4451.mpg
28. Vogels meestal leuk, soms lastig
Author: Kroon, H.
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, sportvoorzieningen, wedstrijdsporten, golfbanen, vogels, eenden, gazongronden, schadelijke dieren, nestkasten
Cover image of Vogels meestal leuk, soms lastig
29. PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
Format: text/html, application/pdf
Subjects: regionale ontwikkeling, platteland, bevolkingsafname, besluitvorming, participatie, gebiedsontwikkeling
Cover image of PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
30. Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
Author: Baltussen, W.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, effecten, castratie, varkens, beren (varkens), varkenshouderij, toegevoegde waarde, nederland, dierhouderij
Cover image of Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
31. Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
Author: Vandenbosch, A.
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, huisvesting van kippen, slachtkuikens, graaneiwitten, strooisel, voer, technologie
Cover image of Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
32. Voerbeperking bij leggende dieren
Author: Reuvekamp, B.F.J.
Format: application/pdf
Subjects: boekhouding van landbouwbedrijf, rekeningen van landbouwbedrijf, hennen, gerantsoeneerde voeding
Cover image of Voerbeperking bij leggende dieren
33. Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
Format: application/pdf
Subjects: voedselveiligheid, pesticidenresiduen, voedselinspectie, monitoring, voedselanalyse, gewasbescherming, eu regelingen
Cover image of Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
34. Verzorging van ezels.
Format: text/html
Subjects: ezels, diervoedering, diergezondheid, dierverzorging
Cover image of Verzorging van ezels.
35. JOURNAAL (expr_id:945969) : 20 uur Journaal
Format: video/x-msvideo
Subjects: wetgeving, seksualiteit, pornografie, dierenrechten, dieren, natuurgebieden, natuurbeheer, industrie, bedrijventerreinen
Date: 2008-03-13T00:00
Cover image of JOURNAAL (expr_id:945969) : 20 uur Journaal
36. Ein Selbstsicherheitstraining
Author: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Subjects: opleiding, volgen, BIS
Cover image of Ein Selbstsicherheitstraining
37. VINGER AAN DE POLS (expr_id:206978)
Format: video/x-msvideo
Subjects: vermageren, overgewicht
Date: 2005-12-08T00:00
Cover image of VINGER AAN DE POLS (expr_id:206978)
38. De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
Author: Lakeman, L.
Format: application/pdf
Subjects: irrigatie, herstel, indonesië, beroepsopleiding
Cover image of De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
39. Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
Author: Schmidt, P.
Format: application/pdf
Subjects: hoger onderwijs, premies, fondsen, bosbouw, rondreizen, nederland, studie
Cover image of Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
40. Bert Klomps wint NK Bloemsierkunst met 'technisch erg goed' werk
Subjects: snijbloemen, plantaardige producten, kunstwerken, ornamentele waarde, shows, prijzen (competitie)
Cover image of Bert Klomps wint NK Bloemsierkunst met 'technisch erg goed' werk
41. Planttype komkommer niet zaligmakend : special
Author: Disco, A.
Format: text/html
Subjects: komkommers, plantmateriaal, plantenkwekerijen, plantenvermeerdering, opbrengsten, kwaliteit
Cover image of Planttype komkommer niet zaligmakend : special
42. NOS 20:00 UUR JOURNAAL (Uitz. 31-01-2003)
Format: video/x-msvideo
Date: 2003-01-31T00:00
Cover image of NOS 20:00 UUR JOURNAAL (Uitz. 31-01-2003)
43. BLOESEM EN BLOEMBOLLENVELDEN (expr_id:19661)
Format: video/x-msvideo
Subjects: files, bomen, bollenvelden, bloemen
Cover image of BLOESEM EN BLOEMBOLLENVELDEN (expr_id:19661)
44. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
45. Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author: Bont, C.J.A.M. de
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, gemeenschappelijk landbouwbeleid, economisch beleid, europese unie, vleeskalveren, rundvee, kalfsvlees, nederland, economische verandering
Cover image of Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
46. Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
Author: Goewie, E.A.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, inspectie, controle, kwaliteitscontroles, kwaliteitsnormen, normen, wetgeving, certificering, merkproducten, kwaliteitsetikettering, organisaties, overheidsbeleid, reorganisatie
Cover image of Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
47. KERNPUNT (expr_id: 2101) (gebarentolk)
Format: video/x-msvideo
Cover image of KERNPUNT (expr_id: 2101) (gebarentolk)
48. NETWERK (expr_id:792580)
Format: video/x-msvideo
Date: 2007-09-26T00:00
Cover image of NETWERK (expr_id:792580)
49. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, rooien, aardappeloogstmachines, verliezen bij het oogsten, beschadigingen, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
50. Het doppenproject
Author: Iersel, M.J. van
Format: application/pdf
Subjects: apidae
Cover image of Het doppenproject