close
1. Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
Author: Geerts, A.
Format: text/html
Subjects: dieetadvisering, maagdarmziekten, spijsverteringsstoornissen, darmen, voedselintolerantie, obstipatie, diarree, prikkelbaar colon
Cover image of Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
2. Acanthus is van architectonische schoonheid
Author: Oudshoorn, W.
Subjects: acanthus, rassen (planten), soorten, classificatie van rassen, cultivars, ornamentele waarde, overblijvende planten
Cover image of Acanthus is van architectonische schoonheid
3. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
Format: application/pdf
Subjects: bodemkarteringen, kaarten, nederland, noord-brabant
Cover image of Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
4. Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
Author: Meester, H.
Format: application/pdf
Subjects: snijbloemen, tulpen, tulipa, forceren van planten, hergebruik van water, plantenvoeding, fertigatie, gewasopbrengst, plantenontwikkeling
Cover image of Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
5. Floral Movement 2007
Author: Lanooy, C.
Subjects: handelsbeurzen, tentoonstellingen, verkoopbevordering, shows, kunst, snijbloemen, sierplanten, demonstraties (vertoning), creativiteit, bloemschikken
Cover image of Floral Movement 2007
6. Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
Author: Huiden, F.
Format: application/pdf
Subjects: kuilsilo's, kuilvoer, kuilvoerbereiding, afdeklagen, bedekkingsmaterialen, afstandsbediening, nieuwe producten
Cover image of Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
7. Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel
Author: Spits, H.
Subjects: aardappelen, solanum tuberosum, phytophthora infestans, phytophthora, plantenziekteverwekkende schimmels, pesticiden, fungiciden, bladbespuiting
Cover image of Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel
8. HET OUD-VADERLANDSCHE MOLENAARSBEDRIJF (expr_id:20003)
Format: video/x-msvideo
Subjects: watermolens, musea, houtindustrie, granen, molens, molenaars
Cover image of HET OUD-VADERLANDSCHE MOLENAARSBEDRIJF (expr_id:20003)
9. Grofwild op een eindeloze Veluwe
Author: Lensink, R.
Format: application/pdf
Subjects: wildbeheer, bosbeheer, jagen, landschapsbescherming, bedrijfsvoering, veluwe
Cover image of Grofwild op een eindeloze Veluwe
10. Slakken
Format: text/html
Subjects: plantenplagen, huisjesslakken, gewasbescherming, predatoren, lokstoffen, vangmethoden
Cover image of Slakken
11. Omgekeerde string
Author: Kris Cardinaels
Format: application/pdf
Subjects: strings, programmeren in java, java programming
Date: 2001-08-21T23:00
Cover image of Omgekeerde string
12. Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
Author: Dijk, H. van
Format: application/pdf
Subjects: conferenties, internationale samenwerking, afvalwater, waterbeleid, waterbeheer, drinkwater
Cover image of Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
13. Paarden moeten meer kauwen : ruwvoer belangrijk bij speekselproductie
Author: Makkink, C.
Subjects: veevoeder, ruwvoer (forage), paarden, speeksel
Cover image of Paarden moeten meer kauwen : ruwvoer belangrijk bij speekselproductie
14. HET GELUK VAN NEDERLAND (expr_id:56963) : Happy single? Een videodagboek
Format: video/x-msvideo
Subjects: relaties, gezinnen, alleenstaanden
Date: 2005-03-27T00:00
Cover image of HET GELUK VAN NEDERLAND (expr_id:56963) : Happy single? Een videodagboek
15. VCP-GIS verbetert samenwerking, samenhang en communicatie
Author: Plomp, A.
Subjects: wegen, informatiesystemen, geografische informatiesystemen, noord-holland
Cover image of VCP-GIS verbetert samenwerking, samenhang en communicatie
16. Alexia is jarig!
Author: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Subjects: afstandsonderwijs
Cover image of Alexia is jarig!
17. Campagne (expr_id: 566) : Verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten
Format: video/x-msvideo
Subjects: Amerika, Verenigde, Staten, Verkiezingen, kiesmannen, Kiesstelsel
Cover image of Campagne (expr_id: 566) : Verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten
18. 'Grondwateronttrekking en brijnlozing moeten legaal'
Author: Bannisseht, Q. von
Subjects: teelt onder bescherming, grondwaterstand, wateropslag, omgekeerde osmose, filtratie, ontzilting, zoutgehalte, heffingen, telers, glastuinbouw, zuid-holland
Cover image of 'Grondwateronttrekking en brijnlozing moeten legaal'
19. Het offensief van Makro : van 7 naar 12 vestigingen, supermarkt loopt nu al 350 miljoen euro mis
Author: Beernink, M.
Subjects: groothandelmarketing, marketingkanalen, goederenmarkten, supermarkten, omzet, voedingsmiddelen, non-food producten, klantrelaties, consumentenonderzoeken, uitgaven voor consumptie, toegangsrecht, expansie, bedrijfsvoering
Cover image of Het offensief van Makro : van 7 naar 12 vestigingen, supermarkt loopt nu al 350 miljoen euro mis
20. MAX PROMS 2006 (expr_id:92779)
Date: 2006-12-26T00:00
Cover image of MAX PROMS 2006 (expr_id:92779)
21. Van lege doos automatisch naar volle kar
Author: Neefjes, H.
Subjects: ?
Cover image of Van lege doos automatisch naar volle kar
22. Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
Author: Poppe, K.J.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwbedrijven, mineralen, boekhouding, bestrijdingsmethoden, plantenplagen, plantenziekten, geïntegreerde plagenbestrijding, geïntegreerde bestrijding, milieu, kwaliteit, conservering, overheidsbeleid, milieubeleid, milieuwetgeving, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
23. Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, milieubeheer, afvalwater, energie, duurzaamheid (sustainability), waterzuivering, waterschappen
Cover image of Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
24. Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
Author: Bentem, A. van
Format: application/pdf
Subjects: afvalwater, afvalwaterbehandeling, waterzuivering, biologische filtratie, membranen, ontwerp, bedrijfsvoering, zuiveringsinstallaties
Cover image of Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
25. Polygoon Hollands Nieuws (expr_id:19451) : Weeknummer: 78-31
Format: video/x-msvideo
Subjects: stunts
Cover image of Polygoon Hollands Nieuws (expr_id:19451) : Weeknummer: 78-31
26. Boomteelt booming
Author: Pierik, C.
Subjects: boomteelt, boomkwekerijen, oppervlakte (areaal), houtachtige planten als sierplanten
Cover image of Boomteelt booming
27. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN OVERIJSSEL (expr_id:27717) : BG_4451.mpg
Format: video/x-msvideo
Subjects: volksdansen, erewachten, koninklijke bezoeken
Cover image of HET KONINKLIJK BEZOEK AAN OVERIJSSEL (expr_id:27717) : BG_4451.mpg
28. Vogels meestal leuk, soms lastig
Author: Kroon, H.
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, sportvoorzieningen, wedstrijdsporten, golfbanen, vogels, eenden, gazongronden, schadelijke dieren, nestkasten
Cover image of Vogels meestal leuk, soms lastig
29. PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
Format: text/html, application/pdf
Subjects: regionale ontwikkeling, platteland, bevolkingsafname, besluitvorming, participatie, gebiedsontwikkeling
Cover image of PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
30. Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
Author: Baltussen, W.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, effecten, castratie, varkens, beren (varkens), varkenshouderij, toegevoegde waarde, nederland, dierhouderij
Cover image of Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
31. Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
Author: Vandenbosch, A.
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, huisvesting van kippen, slachtkuikens, graaneiwitten, strooisel, voer, technologie
Cover image of Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
32. Voerbeperking bij leggende dieren
Author: Reuvekamp, B.F.J.
Format: application/pdf
Subjects: boekhouding van landbouwbedrijf, rekeningen van landbouwbedrijf, hennen, gerantsoeneerde voeding
Cover image of Voerbeperking bij leggende dieren
33. Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
Format: application/pdf
Subjects: voedselveiligheid, pesticidenresiduen, voedselinspectie, monitoring, voedselanalyse, gewasbescherming, eu regelingen
Cover image of Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
34. Verzorging van ezels.
Format: text/html
Subjects: ezels, diervoedering, diergezondheid, dierverzorging
Cover image of Verzorging van ezels.
35. JOURNAAL (expr_id:945969) : 20 uur Journaal
Format: video/x-msvideo
Subjects: wetgeving, seksualiteit, pornografie, dierenrechten, dieren, natuurgebieden, natuurbeheer, industrie, bedrijventerreinen
Date: 2008-03-13T00:00
Cover image of JOURNAAL (expr_id:945969) : 20 uur Journaal
36. Ein Selbstsicherheitstraining
Author: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Subjects: opleiding, volgen, BIS
Cover image of Ein Selbstsicherheitstraining
37. VINGER AAN DE POLS (expr_id:206978)
Format: video/x-msvideo
Subjects: vermageren, overgewicht
Date: 2005-12-08T00:00
Cover image of VINGER AAN DE POLS (expr_id:206978)
38. De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
Author: Lakeman, L.
Format: application/pdf
Subjects: irrigatie, herstel, indonesië, beroepsopleiding
Cover image of De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
39. Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
Author: Schmidt, P.
Format: application/pdf
Subjects: hoger onderwijs, premies, fondsen, bosbouw, rondreizen, nederland, studie
Cover image of Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
40. Bert Klomps wint NK Bloemsierkunst met 'technisch erg goed' werk
Subjects: snijbloemen, plantaardige producten, kunstwerken, ornamentele waarde, shows, prijzen (competitie)
Cover image of Bert Klomps wint NK Bloemsierkunst met 'technisch erg goed' werk
41. Planttype komkommer niet zaligmakend : special
Author: Disco, A.
Format: text/html
Subjects: komkommers, plantmateriaal, plantenkwekerijen, plantenvermeerdering, opbrengsten, kwaliteit
Cover image of Planttype komkommer niet zaligmakend : special
42. NOS 20:00 UUR JOURNAAL (Uitz. 31-01-2003)
Format: video/x-msvideo
Date: 2003-01-31T00:00
Cover image of NOS 20:00 UUR JOURNAAL (Uitz. 31-01-2003)
43. BLOESEM EN BLOEMBOLLENVELDEN (expr_id:19661)
Format: video/x-msvideo
Subjects: files, bomen, bollenvelden, bloemen
Cover image of BLOESEM EN BLOEMBOLLENVELDEN (expr_id:19661)
44. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
45. Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author: Bont, C.J.A.M. de
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, gemeenschappelijk landbouwbeleid, economisch beleid, europese unie, vleeskalveren, rundvee, kalfsvlees, nederland, economische verandering
Cover image of Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
46. Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
Author: Goewie, E.A.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, inspectie, controle, kwaliteitscontroles, kwaliteitsnormen, normen, wetgeving, certificering, merkproducten, kwaliteitsetikettering, organisaties, overheidsbeleid, reorganisatie
Cover image of Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
47. KERNPUNT (expr_id: 2101) (gebarentolk)
Format: video/x-msvideo
Cover image of KERNPUNT (expr_id: 2101) (gebarentolk)
48. NETWERK (expr_id:792580)
Format: video/x-msvideo
Date: 2007-09-26T00:00
Cover image of NETWERK (expr_id:792580)
49. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, rooien, aardappeloogstmachines, verliezen bij het oogsten, beschadigingen, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
50. Het doppenproject
Author: Iersel, M.J. van
Format: application/pdf
Subjects: apidae
Cover image of Het doppenproject
51. Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
Author: Snijders, P.J.M.
Format: application/pdf
Subjects: stalmest, kunstmeststoffen, graslanden, injectie, drijfmest, oogsttoename, oogstverliezen, opbrengsten
Cover image of Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
52. JEUGDJOURNAAL (expr_id:858513)
Format: video/x-msvideo
Subjects: verhuur, fietsen, automaten
Date: 2007-11-14T00:00
Cover image of JEUGDJOURNAAL (expr_id:858513)
53. Eet jij gezond? ben je zeker? Doe de test.
Format: text/html
Subjects: voedsel, voedingsmiddelen, gezondheid
Cover image of Eet jij gezond? ben je zeker? Doe de test.
54. JOURNAAL (expr_id:98458)
Format: video/x-msvideo
Subjects: xtc, laboratoria, drugs, leasing, fraude, belastingen, auto's, staalindustrie, bedrijfsovernames
Date: 2007-01-31T00:00
Cover image of JOURNAAL (expr_id:98458)
55. Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
Author: Wolfs, A.
Format: application/pdf
Subjects: solanum tuberosum, aardappelen, pootaardappelen, agronomie, landbouwplantenteelt, nederland
Cover image of Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
56. JE ZAL HET MAAR HEBBEN (expr_id:98201)
Format: video/x-msvideo
Subjects: overgewicht, gehandicapten, ziekten, chronische ziekten
Date: 2007-01-29T00:00
Cover image of JE ZAL HET MAAR HEBBEN (expr_id:98201)
57. Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
Author: Logeman, D.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, milieuwetgeving, recht, flora, fauna, waterbeheer, nederland, waterschappen
Cover image of Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
58. Voeren of mengen : klaar voor de start
Author: Broek, W. van den
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkvee, landbouwtechniek, voermengwagens
Cover image of Voeren of mengen : klaar voor de start
59. 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Author: Booij, C.J.H.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, biologische bestrijding, ziektepreventie, teeltsystemen, beslissingsondersteunende systemen
Cover image of 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
60. Meer licht perspectiefrijk voor palmen
Author: Schapendonk, A.
Subjects: tuinbouw, palmen als sierplanten, gewasproductie, belichting, kunstmatige verlichting, agrarische bedrijfsvoering, onderzoek
Cover image of Meer licht perspectiefrijk voor palmen
61. Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
Author: Wesselink, J.-W.
Format: application/pdf
Subjects: water, woningen, huizen, ruimtelijke ordening, regionale ontwikkeling, oppervlaktewater, woningbouw
Cover image of Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
62. Beroepen beeldbank: inkoper
Subjects: snijbloemen, potplanten, inkopen, marketing, onderwijs, beroepen, sierplanten
Cover image of Beroepen beeldbank: inkoper
63. Goede moed na ronde 1
Author: Emous, R.A. van
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, pluimvee, huisvesting van kippen, stallen, dierenwelzijn
Cover image of Goede moed na ronde 1
64. Natuurmonumenten
Format: text/html
Subjects: natuurbescherming, landschapsbescherming, belangengroepen, organisaties, cultuurgeschiedenis
Cover image of Natuurmonumenten
65. Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
Author: Haterd, R.J.W. van de
Format: application/pdf
Subjects: waterkwaliteit, meren, waterplanten, vegetatie, vegetatietypen, troebelheid, ecologie, vissen, visbestand, monitoring, herstel, biomassa, natuurgebieden, visstand, biologisch waterbeheer, utrecht
Cover image of Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
66. VILLA VICTORIA (expr_id:199717)
Format: video/x-msvideo
Date: 2005-10-06T00:00
Cover image of VILLA VICTORIA (expr_id:199717)
67. EVALUEREN VAN EEN VEELTERM
Author: ADHEMAR BULTHEEL
Format: application/x-java, application/zip, image/gif, text/html
Subjects: evalueren van een veelterm
Date: 2000-03-14T23:00:00.00Z
Cover image of EVALUEREN VAN EEN VEELTERM
68. De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
Author: Sambeeck, D. van
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, gespecialiseerde landbouw, pesticiden, eu regelingen, deskundigen, toelating van bestrijdingsmiddelen
Cover image of De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
69. KASSA! (expr_id:86949)
Format: video/x-msvideo
Subjects: slagers, oplichting, geldverkeer, brillen, auto's
Date: 2006-11-25T00:00
Cover image of KASSA! (expr_id:86949)
70. De vloeiende economie : waterschappen ontberen economisch denken
Author: Elhorst, K.
Subjects: waterbeheer, recreatiegebieden, regionaal beleid, economische impact, waterschappen, natuur
Cover image of De vloeiende economie : waterschappen ontberen economisch denken
71. Het Europese SER-congres 2008 in Gent : investeren in natuurbehoud en ecologisch herstel rendeert
Author: Hoffmann, M.
Subjects: ecologie, soorten, ecosystemen, conferenties, ecologisch herstel, natura 2000
Cover image of Het Europese SER-congres 2008 in Gent : investeren in natuurbehoud en ecologisch herstel rendeert
72. Voedingsvezels: definities, functies en gezondheid
Author: Makkink, C.
Format: text/html
Subjects: voedingsfysiologie, diervoeding, voedselsamenstelling, voedingsmiddelen, terminologie, huisdierenvoer, analytische methoden, voedingsvezels
Cover image of Voedingsvezels: definities, functies en gezondheid
73. Introductie Blackboard
Author: Chris Peeters
Format: video/x-msvideo
Subjects: Elektronische leeromgevingen, VLE
Date: 2007-06-23T23:00
Cover image of Introductie Blackboard
74. Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen : van de dertiende t/m de twintigste eeuw
Author: Vermaas, J.A.M.
Subjects: verbale communicatie, geschiedenis, nederland, taal
Cover image of Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen : van de dertiende t/m de twintigste eeuw
75. Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, varkensstallen, stallen, dierenwelzijn, varkensvlees, voedselzekerheid
Cover image of Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
76. DE KONING VAN BELGIE ALBERT I IS GESTORVEN (expr_id:19939)
Format: video/x-msvideo
Subjects: vorstenhuizen, biografieën
Cover image of DE KONING VAN BELGIE ALBERT I IS GESTORVEN (expr_id:19939)
77. De geit (expr_id: 443) : Kijk en lees
Format: video/x-msvideo
Subjects: Geit, geiten, sik, sabbelen, lees, lezen
Cover image of De geit (expr_id: 443) : Kijk en lees
78. Groenbemesters maken bodem gezonder
Author: Schneider, H.
Subjects: suikerbieten, beta vulgaris, plantenvoeding, groenbemesters, plantenziektebestrijding, nematoda, bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming, bemesting
Cover image of Groenbemesters maken bodem gezonder
79. Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
Author: Oosterbaan, A.
Format: application/pdf
Subjects: bosbouw, gemengde bossen, verjonging, nederland, gemengde opstanden
Cover image of Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
80. Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
Author: Aarts, N.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, regionale ontwikkeling, innovaties, innovatie adoptie, geïnduceerde innovaties, leerervaringen, netwerken
Cover image of Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
81. Gevolgen Agenda 2000 voor het noorden des lands
Author: Helming, J.F.M.
Subjects: landbouwproductie, landbouwontwikkeling, landbouwsituatie, agrarische economie, landbouwbeleid, modellen, nederland, groningen, friesland, drenthe
Cover image of Gevolgen Agenda 2000 voor het noorden des lands
82. ZEMBLA (expr_id:96371)
Format: video/x-msvideo
Date: 2007-01-21T00:00
Cover image of ZEMBLA (expr_id:96371)
83. Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
Author: Mul, M.F.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, diergezondheid, dierenwelzijn, dierziekten, infectieziekten, agrarische bedrijfsvoering, prestatie-indexen
Cover image of Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
84. NETWERK (expr_id:95923)
Format: video/x-msvideo
Date: 2007-01-17T00:00
Cover image of NETWERK (expr_id:95923)
85. Het kwetsbare als bron van inspiratie : op zoek naar een nieuwe waardebasis onder de landbouw
Author: Wagemans, M.
Subjects: landbouw, technologie, religie, waarden, voedselproductie, duurzaamheid (sustainability), samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen
Cover image of Het kwetsbare als bron van inspiratie : op zoek naar een nieuwe waardebasis onder de landbouw
86. Water en de stad, een LAT relatie...
Author: Kuypers, V.H.M.
Subjects: stedelijke gebieden, stedelijke planning, stadsomgeving, waterbeheer, hydrologie, waterwegen, stadsvernieuwing
Cover image of Water en de stad, een LAT relatie...
87. Scharrelvarkensvlees beter?
Author: Wal, P.G. van der
Format: application/pdf
Subjects: huisvesting, dieren, dierlijke producten, dierenwelzijn, varkensvlees, varkens, kwaliteit
Cover image of Scharrelvarkensvlees beter?
88. Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
Author: Corten, I.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, eu regelingen, natuurbescherming, bosbedrijfsvoering, subsidies
Cover image of Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
89. JOTA! (expr_id:22945)
Format: video/x-msvideo
Subjects: radar, klimaat, wolken, wetenschappelijk onderzoek
Date: 2002-03-10T00:00
Cover image of JOTA! (expr_id:22945)
90. Themanummer Floriade
Subjects: tentoonstellingen, shows, tuinbouw, sierplanten, tuinen, landschapsarchitectuur, bloembollen, haarlemmermeer
Cover image of Themanummer Floriade
91. Rassenonderzoek bleekselderij in de late teelt
Author: Vanparys, L.
Subjects: rassenproeven, rassen (planten), plantenveredeling, gewasopbrengst, apium graveolens, selderij, belgië, vollegrondsteelt
Cover image of Rassenonderzoek bleekselderij in de late teelt
92. SCHOOLTV-WEEKJOURNAAL (expr_id:23236)
Format: video/x-msvideo
Date: 2004-11-05T00:00
Cover image of SCHOOLTV-WEEKJOURNAAL (expr_id:23236)
93. JEUGDJOURNAAL (expr_id:74824)
Format: video/x-msvideo
Date: 2006-10-30T00:00
Cover image of JEUGDJOURNAAL (expr_id:74824)
94. Gemotoriseerde vrijheid ..... met horten en stoten : test scootmobielen
Format: text/html
Subjects: ouderen, gehandicapten, gezondheidsvoorzieningen, voertuigen, tests
Cover image of Gemotoriseerde vrijheid ..... met horten en stoten : test scootmobielen
95. Peter en Terry
Format: video/x-ms-asf
Cover image of Peter en Terry
96. Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
Author: Loenen, B. van
Format: application/pdf
Subjects: overheid, geoinformatie, marktanalyse
Cover image of Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
97. De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord
Author: Wijnen, C.
Subjects: landbouwontwikkeling, landbouw, nederland, overijssel, twente
Cover image of De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord
98. Goudse sportvelden zakken niet in : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
Author: Meel, J. van
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, verzakking (grond), veengronden, bodems van waterrijke gebieden, ondergrond, zuid-holland
Cover image of Goudse sportvelden zakken niet in  : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
99. Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
Author: Vossen, E. van der
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, resistentiemechanismen, phytophthora infestans, ziekteresistentie, genexpressie
Cover image of Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
100. Procescontroller (AOC-Onderwijs Beroepenkrant)
Subjects: voedselindustrie, beroepen, voedselverwerking, productiecontroles, kwaliteitscontroles
Cover image of Procescontroller (AOC-Onderwijs Beroepenkrant)