close
1. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
Format: application/pdf
Subjects: bodemkarteringen, kaarten, nederland, noord-brabant
Cover image of Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
2. Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
Author: Baltussen, W.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, effecten, castratie, varkens, beren (varkens), varkenshouderij, toegevoegde waarde, nederland, dierhouderij
Cover image of Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
3. Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
Author: Schmidt, P.
Format: application/pdf
Subjects: hoger onderwijs, premies, fondsen, bosbouw, rondreizen, nederland, studie
Cover image of Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
4. Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author: Bont, C.J.A.M. de
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, gemeenschappelijk landbouwbeleid, economisch beleid, europese unie, vleeskalveren, rundvee, kalfsvlees, nederland, economische verandering
Cover image of Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
5. Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
Author: Wolfs, A.
Format: application/pdf
Subjects: solanum tuberosum, aardappelen, pootaardappelen, agronomie, landbouwplantenteelt, nederland
Cover image of Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
6. Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
Author: Logeman, D.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, milieuwetgeving, recht, flora, fauna, waterbeheer, nederland, waterschappen
Cover image of Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
7. Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen : van de dertiende t/m de twintigste eeuw
Author: Vermaas, J.A.M.
Subjects: verbale communicatie, geschiedenis, nederland, taal
Cover image of Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen : van de dertiende t/m de twintigste eeuw
8. Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
Author: Oosterbaan, A.
Format: application/pdf
Subjects: bosbouw, gemengde bossen, verjonging, nederland, gemengde opstanden
Cover image of Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
9. Gevolgen Agenda 2000 voor het noorden des lands
Author: Helming, J.F.M.
Subjects: landbouwproductie, landbouwontwikkeling, landbouwsituatie, agrarische economie, landbouwbeleid, modellen, nederland, groningen, friesland, drenthe
Cover image of Gevolgen Agenda 2000 voor het noorden des lands
10. De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord
Author: Wijnen, C.
Subjects: landbouwontwikkeling, landbouw, nederland, overijssel, twente
Cover image of De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord