close
1. Slakken
Format: text/html
Subjects: plantenplagen, huisjesslakken, gewasbescherming, predatoren, lokstoffen, vangmethoden
Cover image of Slakken
2. Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
Format: application/pdf
Subjects: voedselveiligheid, pesticidenresiduen, voedselinspectie, monitoring, voedselanalyse, gewasbescherming, eu regelingen
Cover image of Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
3. 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Author: Booij, C.J.H.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, biologische bestrijding, ziektepreventie, teeltsystemen, beslissingsondersteunende systemen
Cover image of 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
4. De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
Author: Sambeeck, D. van
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, gespecialiseerde landbouw, pesticiden, eu regelingen, deskundigen, toelating van bestrijdingsmiddelen
Cover image of De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
5. Groenbemesters maken bodem gezonder
Author: Schneider, H.
Subjects: suikerbieten, beta vulgaris, plantenvoeding, groenbemesters, plantenziektebestrijding, nematoda, bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming, bemesting
Cover image of Groenbemesters maken bodem gezonder
6. Kweken met de middelen die je hebt
Author: Hooftman, J.
Subjects: overblijvende planten, plantenziekteverwekkende schimmels, insecten, pesticiden, wetgeving, milieuwetgeving, recht, gewasbescherming
Cover image of Kweken met de middelen die je hebt
7. Schimmels etc., Best Practices : maak gebruik van een Beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmelbestrijding
Format: text/html
Subjects: asparagus, schimmelbestrijding, gewasbescherming, best practices, beslissingsondersteunende systemen, vollegrondsgroenten, vollegrondsteelt
Cover image of Schimmels etc., Best Practices : maak gebruik van een Beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmelbestrijding
8. Monitoring ziekten, plagen & onkruiden : rapportage van ontwikkelingen 2006-2009
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, akkerbouw, bloementeelt, fruitteelt, bloembollen, boomkwekerijen, overblijvende planten, paddestoelen, monitoring, beleid, vollegrondsgroenten, glasgroenten, openbaar groen, toelating van bestrijdingsmiddelen
Cover image of Monitoring ziekten, plagen & onkruiden : rapportage van ontwikkelingen 2006-2009
9. Biologische effectiviteit van emissiereducerende spuittechnieken bij de bestrijding van schimmelziekten in ui : proefresultaten 2002-2005
Author: Schepers, H.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, pesticiden, fungiciden, spuitdoppen, drift, toepassing, rijenbespuiting, schimmelbestrijding, peronospora destructor, peronospora farinosa, botryotinia squamosa, veldproeven
Cover image of Biologische effectiviteit van emissiereducerende spuittechnieken bij de bestrijding van schimmelziekten in ui : proefresultaten 2002-2005
10. Gedeeld probleem kan biologische en gangbare landbouw verbinden : thema biologische landbouw
Author: Wijnands, F.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, landbouw bedrijven, cultuurmethoden, samenwerking, participatie, onkruidbestrijding, gewasbescherming, pesticiden, kennisoverdracht, kennis van boeren, bemesting
Cover image of Gedeeld probleem kan biologische en gangbare landbouw verbinden : thema biologische landbouw