close
1. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
2. Meer licht perspectiefrijk voor palmen
Author: Schapendonk, A.
Subjects: tuinbouw, palmen als sierplanten, gewasproductie, belichting, kunstmatige verlichting, agrarische bedrijfsvoering, onderzoek
Cover image of Meer licht perspectiefrijk voor palmen
3. Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
Author: Mul, M.F.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, diergezondheid, dierenwelzijn, dierziekten, infectieziekten, agrarische bedrijfsvoering, prestatie-indexen
Cover image of Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
4. 'De participanten moeten elkaar aanvullen en vetrouwen': Peet van Adrichem over de basis van samenwerken
Author: Stijger, H.
Subjects: tuinbouw, innovaties, nieuwe producten, testen, optimalisatiemethoden, kennis, agrarische bedrijfsvoering, kastechniek, glastuinbouw
Cover image of 'De participanten moeten elkaar aanvullen en vetrouwen': Peet van Adrichem over de basis van samenwerken
5. De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
Author: Groot Koerkamp, P.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, duurzaamheid (sustainability), agrarische bedrijfsvoering, ontwerp, agrarische productiesystemen, toekomst
Cover image of De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
6. Lennert Pannekoek: 'We zijn verbonden door een contract en wat leidingen': Orchideeënkwekerij gaat warmte gebruiken van zijn rozenkwekende buurman
Author: Arkesteijn, M.
Subjects: kassen, energiegebruik, energiebehoeften, kosten-batenanalyse, samenwerking, thermisch rendement, warmteuitwisselaars, agrarische bedrijfsvoering, glastuinbouw, energiebesparing, logistiek
Cover image of Lennert Pannekoek: 'We zijn verbonden door een contract en wat leidingen': Orchideeënkwekerij gaat warmte gebruiken van zijn rozenkwekende buurman
7. Schaven aan groene diensten
Author: Neefjes, M.
Subjects: agrarische bedrijfsvoering, natuurbescherming, inkomsten uit het landbouwbedrijf, inventarisaties, natuur
Cover image of Schaven aan groene diensten
8. Nederland Netwerkland
Format: application/pdf
Subjects: agrarische bedrijfsvoering, innovaties, melkveehouderij, globale plaatsbepalingssystemen, schimmelbestrijding, botrytis, water, netwerken
Cover image of Nederland Netwerkland
9. Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
Author: Haan, M. de
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, agrarische bedrijfsvoering, proefbedrijven, melkveebedrijven, onderzoek, landbouwkundig onderzoek, kosten, kostenanalyse, melkprijzen, diergezondheid, bedrijfssystemenonderzoek, proefboerderijen
Cover image of Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
10. Methodieken voor de prioritering van milieumaatregelen bij Zeeuwse bedrijven
Author: Koning, A. de
Subjects: milieubeleid, agrarische bedrijfsvoering, waterbeheer, natuurbescherming, investering, milieueffect, nederland, zeeland
Cover image of Methodieken voor de prioritering van milieumaatregelen bij Zeeuwse bedrijven