close
1. Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
Author: Geerts, A.
Format: text/html
Subjects: dieetadvisering, maagdarmziekten, spijsverteringsstoornissen, darmen, voedselintolerantie, obstipatie, diarree, prikkelbaar colon
Cover image of Diëtist buiten het ziekenhuis : José Tiebie over de inzet van de diëtist : [thema: NZO symposium voeding en darmgezondheid: theorie en praktijk]
2. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
3. PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
Format: text/html, application/pdf
Subjects: regionale ontwikkeling, platteland, bevolkingsafname, besluitvorming, participatie, gebiedsontwikkeling
Cover image of PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
4. Planttype komkommer niet zaligmakend : special
Author: Disco, A.
Format: text/html
Subjects: komkommers, plantmateriaal, plantenkwekerijen, plantenvermeerdering, opbrengsten, kwaliteit
Cover image of Planttype komkommer niet zaligmakend : special
5. Effects of forage maize type and maturity stage on in vitro rumen fermentation characteristics
Author: Cone, J.W.
Format: text/html
Subjects: pensbacteriën, pens, spijsvertering, voederconversievermogen, veevoeder, maïskuilvoer, maïs, rassen (planten), verteerbaarheid
Cover image of Effects of forage maize type and maturity stage on in vitro rumen fermentation characteristics
6. Natuurmonumenten
Format: text/html
Subjects: natuurbescherming, landschapsbescherming, belangengroepen, organisaties, cultuurgeschiedenis
Cover image of Natuurmonumenten
7. Voedingsvezels: definities, functies en gezondheid
Author: Makkink, C.
Format: text/html
Subjects: voedingsfysiologie, diervoeding, voedselsamenstelling, voedingsmiddelen, terminologie, huisdierenvoer, analytische methoden, voedingsvezels
Cover image of Voedingsvezels: definities, functies en gezondheid
8. Gemotoriseerde vrijheid ..... met horten en stoten : test scootmobielen
Format: text/html
Subjects: ouderen, gehandicapten, gezondheidsvoorzieningen, voertuigen, tests
Cover image of Gemotoriseerde vrijheid ..... met horten en stoten : test scootmobielen
9. Leievoeders reduceert fosfor- en stikstofgehalte : dertig procent minder hectaren nodig bij gelijk aantal varkens
Author: Verhaeren, J.
Format: text/html
Subjects: diervoedering, varkenshouderij, varkensmest, mest, boekhouding, mineralen, fosfor, stikstof, agrarisch recht, milieubescherming
Cover image of Leievoeders reduceert fosfor- en stikstofgehalte : dertig procent minder hectaren nodig bij gelijk aantal varkens
10. Kasdekreiniger biedt steeds meer oplossingen
Author: Vegter, B.
Format: text/html
Subjects: kassen, lichtdoorlating, schoonmaken, mechanisatie, onderhoud, productiekosten, groenteteelt
Cover image of Kasdekreiniger biedt steeds meer oplossingen