close
1. Nieuwe richtlijn chronisch hartfalen: Hartstichting op zoek naar vernieuwende praktijkideeën
Author: Geerts, A.
Format: text/html
Subjects: hartziekten, dieetadvisering, diëtisten, voorlichting, richtlijnen (guidelines), nederland
Cover image of Nieuwe richtlijn chronisch hartfalen: Hartstichting op zoek naar vernieuwende praktijkideeën
2. Filosofie en beschrijving van de systemen
Author: Franken, R.J.M.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: oppervlaktewater, ecologie, waterkwaliteit, beoordeling, watersystemen, nederland, ecohydrologie, biologische monitoring, aquatische ecosystemen, ecologische beoordeling
Cover image of Filosofie en beschrijving van de systemen
3. Nota Belvedere : beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting
Author: Feddes, F.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: ruimtelijke ordening, politiek, milieu, informatie, perceptie, ethiek, cultuur, geschiedenis, nederland, cultuurlandschap
Cover image of Nota Belvedere : beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting
4. Netwerk Platteland
Format: text/html
Subjects: plattelandsontwikkeling, regionale ontwikkeling, participatie, regionale planning, nederland, netwerken
Cover image of Netwerk Platteland
5. Neerslaginformatie voor het waterbeheer
Author: Lobbrecht, A.H.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: regen, neerslag, waterbeheer, hydrologie, weersvoorspelling, weersgegevens, nederland
Cover image of Neerslaginformatie voor het waterbeheer
6. Over leven met water : stroomgebiedsvisie Groningen/noord en oost Drenthe : eind-concept
Author: Swart, D.
Format: text/html
Subjects: waterbeheer, hydrologie van stroomgebieden, beheer van waterbekkens, nederland, groningen, drenthe
Cover image of Over leven met water : stroomgebiedsvisie Groningen/noord en oost Drenthe : eind-concept
7. Nederlandse Fruittelers Organisatie
Format: text/html
Subjects: fruitteelt, organisaties, ondernemerschap, kennis, nederland
Cover image of Nederlandse Fruittelers Organisatie
8. Vrienden van het Platteland
Format: text/html
Subjects: platteland, organisaties, nederland, belangengroepen
Cover image of Vrienden van het Platteland
9. Agrinova is de kennis- en innovatiemarkt
Format: text/html
Subjects: landbouw, innovaties, nederland, noord-holland
Cover image of Agrinova is de kennis- en innovatiemarkt
10. De Internet Atlas van Nederland
Author: Boogert, A. van den
Format: text/html
Subjects: geografische informatiesystemen, cartografie, computer software, toepassing, nederland, kaarten, internet
Cover image of De Internet Atlas van Nederland