close
1. Slakken
Format: text/html
Subjects: plantenplagen, huisjesslakken, gewasbescherming, predatoren, lokstoffen, vangmethoden
Cover image of Slakken
2. Schimmels etc., Best Practices : maak gebruik van een Beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmelbestrijding
Format: text/html
Subjects: asparagus, schimmelbestrijding, gewasbescherming, best practices, beslissingsondersteunende systemen, vollegrondsgroenten, vollegrondsteelt
Cover image of Schimmels etc., Best Practices : maak gebruik van een Beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmelbestrijding
3. Aangepast doseringssysteem herbiciden in wintertarwe : kosten soms te verlagen tot 50 %
Author: Zeeland, M.G. van
Format: text/html
Subjects: onkruidbestrijding, onkruiden, tarwe, wintertarwe, gewasbescherming, chemische bestrijding, bestrijdingsmethoden, herbiciden, herbicidenmengsels, dosering
Cover image of Aangepast doseringssysteem herbiciden in wintertarwe : kosten soms te verlagen tot 50 %
4. Precies en automatisch spuiten [special: Gewasbescherming niet laten versloffen]
Author: Visser, P.
Format: text/html
Subjects: gewasbescherming, groenteteelt, spuitapparatuur, toedieningswijzen, toedieningsapparatuur, pneumatische kracht, landbouwtechniek, kassen
Cover image of Precies en automatisch spuiten [special: Gewasbescherming niet laten versloffen]
5. Mundial prima vervanger Gigant
Author: Huiting, H.
Format: text/html
Subjects: tuinbouw, groenteteelt, koolsoorten, bladgroenten, zaden, afdeklagen, insectenplagen, delia radicum, proeven op proefstations, gewasbescherming
Cover image of Mundial prima vervanger Gigant
6. Agrobiodiversiteit : nut en natuur [Themanummer]
Author: Rijn, P. van
Format: text/html
Subjects: landbouw, ecologie, natuurlijke vijanden, biologische bestrijding, biodiversiteit, gewasbescherming, agrobiodiversiteit
Cover image of Agrobiodiversiteit : nut en natuur [Themanummer]
7. Algemeen, Best Practices : middelenkeuze op basis van indicatoren die milieu-eigenschappen karakteriseren
Format: text/html
Subjects: asparagus, gewasbescherming, pesticiden, natuurlijke vijanden, best practices, vollegrondsteelt, vollegrondsgroenten
Cover image of Algemeen, Best Practices : middelenkeuze op basis van indicatoren die milieu-eigenschappen karakteriseren
8. Plagen, Good Practices : houd bij luisbestrijding rekening met natuurlijke vijanden en pas schadedrempels toe
Format: text/html
Subjects: aardappelen, solanum tuberosum, plagen, plagenbestrijding, akkerbouw, gewasbescherming, aphididae, natuurlijke vijanden, vermeerderingsmateriaal, good practices
Cover image of Plagen, Good Practices : houd bij luisbestrijding rekening met natuurlijke vijanden en pas schadedrempels toe
9. Ziekten, Good Practices : stel bestrijding van bewaarziekten in de pootgoedteelt uit tot sorteren
Format: text/html
Subjects: aardappelen, solanum tuberosum, gewasbescherming, akkerbouw, plantenziekten, plantenziektebestrijding, bewaarziekten, vermeerderingsmateriaal, good practices
Cover image of Ziekten, Good Practices : stel bestrijding van bewaarziekten in de pootgoedteelt uit tot sorteren
10. Teelthandleiding groenbemesters : gele mosterd (Sinapis alba)
Author: Timmer, R.D.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: groenbemesters, sinapis alba, teeltsystemen, gewasbescherming, zaaien, plantenziekten, plagen, onkruiden, nematoda, bemesting
Cover image of Teelthandleiding groenbemesters : gele mosterd (Sinapis alba)