close
1. Lange vezels nodig voor kauwen en herkauwen : breng structuur in de voeding
Author: Huisman, T.
Format: text/html
Subjects: dierhouderij, herkauwers, diervoedering, voer, voersamenstelling, vezels, vezelgehalte, vezelkwaliteit, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Lange vezels nodig voor kauwen en herkauwen : breng structuur in de voeding
2. Mest blijft voor problemen zorgen
Author: Kinderen, E. De
Format: text/html
Subjects: dierlijke meststoffen, overheidsbeleid, landbouwbeleid, milieubeleid, agrarische bedrijfsvoering, landschapsbescherming, belgië
Cover image of Mest blijft voor problemen zorgen
3. Open buffer voor piekscheren alleen niet interessant : energie
Author: Gastel, T. van
Format: text/html
Subjects: energiekosten, kassen, energiebeleid, liberalisering van de handel, afvalwarmtebenutting, agrarische bedrijfsvoering, uitrusting
Cover image of Open buffer voor piekscheren alleen niet interessant : energie
4. Ondernemersklankbord helpt hovenier op weg
Author: Klap, P.
Format: application/pdf, text/html
Subjects: ondernemerschap, agrarische bedrijfsvoering, bedrijfsvoering, tuinen, professionele dienstverlening
Cover image of Ondernemersklankbord helpt hovenier op weg
5. Kleine kolen gaan over heel Europa : teelt - kool
Author: Waninge, A.
Format: text/html
Subjects: koolsoorten, marketing, agrarische bedrijfsvoering, verpakking
Cover image of Kleine kolen gaan over heel Europa : teelt  - kool
6. Bollenfamilie in hart en nieren : bijzondere bloemsoorten weerstaan concurrentie
Author: Dreijklufft, J.
Format: text/html
Subjects: bloembollen, familiebedrijven, landbouw, agrarische bedrijfsvoering, noord-holland
Cover image of Bollenfamilie in hart en nieren : bijzondere bloemsoorten weerstaan concurrentie
7. Mis-investering belangrijkste oorzaak faillissement
Author: Visser, P.
Format: text/html
Subjects: tuinbouw, agrarische bedrijfsvoering, investering, investeringsplannen, agrarische bedrijfsplanning, faillissement, investeringsbeslissingen
Cover image of Mis-investering belangrijkste oorzaak faillissement
8. Famox duikt op in winterteelt radijs
Author: Lamers, A.
Format: text/html
Subjects: radijsjes, rassen (planten), cultivars, agrarische bedrijfsvoering, plantenveredeling, winter, glastuinbouw
Cover image of Famox duikt op in winterteelt radijs
9. Mykoplasmen-Impfung: nicht voreilig aussteigen! [Spezialprogramm Schweinehaltung]
Format: text/html
Subjects: varkenshouderij, biggen, vaccinatie, vaccins, ziektepreventie, mycoplasma, diergezondheid, varkensziekten, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Mykoplasmen-Impfung: nicht voreilig aussteigen! [Spezialprogramm Schweinehaltung]
10. Van de wal in de sloot : overschakeling van varkens- naar visteelt
Author: Reynders, C.
Format: text/html
Subjects: visteelt, agrarische bedrijfsvoering, vergunningen, milieubeleid, productiekosten
Cover image of Van de wal in de sloot : overschakeling van varkens- naar visteelt