close
1. Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
Author: Milder, J.C.
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, biomassa productie, brandstofgewassen, brandstoffen, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, landschapsbescherming, natuurbescherming, biobrandstoffen
Cover image of Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
2. Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
Author: Logeman, D.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, milieuwetgeving, recht, flora, fauna, waterbeheer, nederland, waterschappen
Cover image of Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
3. Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
Author: Corten, I.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, eu regelingen, natuurbescherming, bosbedrijfsvoering, subsidies
Cover image of Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
4. Adieu [effectgerichte maatregelen] EGM?
Author: Neefjes, M.
Format: application/pdf
Subjects: ecologie, natuurbescherming, vegetatie, ecologisch herstel, natuurbeleid
Cover image of Adieu [effectgerichte maatregelen] EGM?
5. Aanbevelingen voor het terugdringen van de tegemoetkomingen bij faunaschades : rapport Werkgroep Huys
Format: application/pdf
Subjects: overheidsdiensten, wilde dieren, beschermde soorten, oogstschade, compensatiebedragen, schade, natuurbescherming, wild, beschermingsgebieden, vergoeding, uitbetalingen wegens aansprakelijkheid, schadelijke dieren
Cover image of Aanbevelingen voor het terugdringen van de tegemoetkomingen bij faunaschades  : rapport Werkgroep Huys
6. Tussen natuurbeleven en overleven : een basisvisie op de natuur- en milieueducatie
Author: Kornet, W.
Format: application/pdf
Subjects: beleid, natuurbescherming, natuur, landschapsbeleving, natuur- en milieueducatie
Cover image of Tussen natuurbeleven en overleven : een basisvisie op de natuur- en milieueducatie
7. De waarde van een Afrikaanse olifant : het belang van internationale biodiversiteit
Format: application/pdf
Subjects: biodiversiteit, natuurbescherming, wildbescherming, onderzoeksprojecten, nederland, economische analyse
Cover image of De waarde van een Afrikaanse olifant : het belang van internationale biodiversiteit
8. Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, overheidsbeleid, landschap, biodiversiteit, recreatie, groene zones, stedelijke gebieden, landbouwbeleid, agrobiodiversiteit, ecologische hoofdstructuur
Cover image of Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland
9. Eurosites insights : image, implementation, interpretation and integration of Natura 2000 in European perspective : United Kingdom, Sweden, Spain, France and Hungary
Author: Neven, M.G.G.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, europese unie, eu regelingen, vogels, habitats, interpretatie, integratie, internationale vergelijkingen, verenigd koninkrijk, zweden, spanje, frankrijk, hongarije
Cover image of Eurosites insights : image, implementation, interpretation and integration of Natura 2000 in European perspective : United Kingdom, Sweden, Spain, France and Hungary
10. Leerlijn natuur : het versterken van aandacht voor natuur en natuurbeleid in het onderwijs; een overzicht van doelen, werkwijzen en inhouden
Author: Steeghs, M.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, onderwijs, overheidsbeleid, perceptie, jeugd, natuur
Cover image of Leerlijn natuur : het versterken van aandacht voor natuur en natuurbeleid in het onderwijs; een overzicht van doelen, werkwijzen en inhouden