close
1. Voeren of mengen : klaar voor de start
Author: Broek, W. van den
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkvee, landbouwtechniek, voermengwagens
Cover image of Voeren of mengen : klaar voor de start
2. De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
Author: Groot Koerkamp, P.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, duurzaamheid (sustainability), agrarische bedrijfsvoering, ontwerp, agrarische productiesystemen, toekomst
Cover image of De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
3. Voersystemen voor de melkveehouderij = Feeding systems in dairy farming
Author: Snijders, P.J.M.
Format: application/pdf
Subjects: melkvee, melkveehouderij, nederland, voedersystemen
Cover image of Voersystemen voor de melkveehouderij = Feeding systems in dairy farming
4. Nederland Netwerkland
Format: application/pdf
Subjects: agrarische bedrijfsvoering, innovaties, melkveehouderij, globale plaatsbepalingssystemen, schimmelbestrijding, botrytis, water, netwerken
Cover image of Nederland Netwerkland
5. Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
Author: Haan, M. de
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, agrarische bedrijfsvoering, proefbedrijven, melkveebedrijven, onderzoek, landbouwkundig onderzoek, kosten, kostenanalyse, melkprijzen, diergezondheid, bedrijfssystemenonderzoek, proefboerderijen
Cover image of Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
6. Het gemengde bedrijf nieuwe stijl komt eraan
Author: Booij, A.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, akkerbouw, samenwerking, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Het gemengde bedrijf nieuwe stijl komt eraan
7. Rundveeverbetering : hoofdstuk 7
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, dierveredeling, organisaties, fokwaarde, voortplanting, vruchtbaarheid, handboeken, organisatie
Cover image of Rundveeverbetering : hoofdstuk 7
8. Weidegang bij melkrobot goed toepasbaar
Author: Zonderland, A.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkvee, scharrelhouderij, robots, melkmachines
Cover image of Weidegang bij melkrobot goed toepasbaar
9. Simpel papiertje regelt veel werk
Author: Wolters, W.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkveebedrijven, melkvee, methodologie, agrarische bedrijfsvoering, protocollen
Cover image of Simpel papiertje regelt veel werk
10. Hoe bereik je 'moeilijk bereikbare' veehouders
Author: Steuten, C.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkkoeien, diergezondheid, uiers, consulenten, landbouwvoorlichting
Cover image of Hoe bereik je 'moeilijk bereikbare' veehouders