close
1. Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
Author: Goewie, E.A.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, inspectie, controle, kwaliteitscontroles, kwaliteitsnormen, normen, wetgeving, certificering, merkproducten, kwaliteitsetikettering, organisaties, overheidsbeleid, reorganisatie
Cover image of Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
2. Mozes komt naar de berg : onderwijs en onderzoek maken samen kennisproducten
Author: Boetzkes, P.
Format: application/pdf
Subjects: agrarisch onderwijs, onderzoek, kennis, biologische landbouw, samenwerking, onderwijsmethoden, docenten, praktijkonderwijs, vaardigheidsonderwijs, wetenschappelijk onderzoek
Cover image of Mozes komt naar de berg : onderwijs en onderzoek maken samen kennisproducten
3. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
Author: Cuijpers, W.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur na grondbewerking, grondbewerking, gewasopbrengst, aardwormen, bemesting, glastuinbouw, glasgroenten
Cover image of Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
4. Gezondheid als marketinginstrument
Author: Noorduyn, L.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, biologische voedingsmiddelen, gezondheid, consumenteninformatie, marketing van voedingsmiddelen, voeding en gezondheid
Cover image of Gezondheid als marketinginstrument
5. Biologische glastuinbouw wil zuiniger omspringen met energie
Author: Haakman, K.
Format: application/pdf
Subjects: energiebalans, alternatieve landbouw, biologische landbouw, energiebehoud, nederland, toekomst, glastuinbouw
Cover image of Biologische glastuinbouw wil zuiniger omspringen met energie
6. Biologische boomteelt: een kwestie van vraag en aanbod kennis en ervaringen uit het praktijknetwerk BIOM-boomteelt
Author: Beuze, M. de
Format: application/pdf
Subjects: boomteelt, biologische landbouw, houtachtige planten als sierplanten, bomen, nederland, innovaties
Cover image of Biologische boomteelt: een kwestie van vraag en aanbod kennis en ervaringen uit het praktijknetwerk BIOM-boomteelt
7. Biologisch in hogere versnelling
Author: Bodde, R.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, varkens, slachtdieren, zeugen, biologische landbouw, varkensstallen, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Biologisch in hogere versnelling
8. Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR: "De praktijk moet meer van zich laten horen"
Format: application/pdf
Subjects: universiteiten, agrarisch onderwijs, veehouderij, biologische landbouw, alternatieve landbouw, interviews, wetenschappelijk onderzoek
Cover image of Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR:
9. Gedeeld probleem kan biologische en gangbare landbouw verbinden : thema biologische landbouw
Author: Wijnands, F.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, landbouw bedrijven, cultuurmethoden, samenwerking, participatie, onkruidbestrijding, gewasbescherming, pesticiden, kennisoverdracht, kennis van boeren, bemesting
Cover image of Gedeeld probleem kan biologische en gangbare landbouw verbinden : thema biologische landbouw
10. Boerenmarkt op z'n Amerikaans : groot, veelzijdig en enorm populair
Author: Bulck, R. van den
Format: application/pdf
Subjects: boerenmarkten, biologische landbouw, straatmarkten, marketing, direct marketing, marketing van voedingsmiddelen, voedselproductie, wisconsin, vs
Cover image of Boerenmarkt op z'n Amerikaans : groot, veelzijdig en enorm populair