close
1. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
2. Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
Author: Mul, M.F.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, diergezondheid, dierenwelzijn, dierziekten, infectieziekten, agrarische bedrijfsvoering, prestatie-indexen
Cover image of Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
3. De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
Author: Groot Koerkamp, P.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, duurzaamheid (sustainability), agrarische bedrijfsvoering, ontwerp, agrarische productiesystemen, toekomst
Cover image of De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
4. Nederland Netwerkland
Format: application/pdf
Subjects: agrarische bedrijfsvoering, innovaties, melkveehouderij, globale plaatsbepalingssystemen, schimmelbestrijding, botrytis, water, netwerken
Cover image of Nederland Netwerkland
5. Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
Author: Haan, M. de
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, agrarische bedrijfsvoering, proefbedrijven, melkveebedrijven, onderzoek, landbouwkundig onderzoek, kosten, kostenanalyse, melkprijzen, diergezondheid, bedrijfssystemenonderzoek, proefboerderijen
Cover image of Lagekostenbedrijf inspiratiebron voor de praktijk
6. Management and nitrogen utilisation of grassland on intensive dairy farms
Author: Vellinga, T.
Format: application/pdf
Subjects: graslanden, graslandbeheer, kunstmeststoffen, melkveebedrijven, stikstof, nitraten, dierlijke meststoffen, begrazing, agrarische bedrijfsvoering, uitspoelen, modellen
Cover image of Management and nitrogen utilisation of grassland on intensive dairy farms
7. Biologisch in hogere versnelling
Author: Bodde, R.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, varkens, slachtdieren, zeugen, biologische landbouw, varkensstallen, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Biologisch in hogere versnelling
8. Het gemengde bedrijf nieuwe stijl komt eraan
Author: Booij, A.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, akkerbouw, samenwerking, agrarische bedrijfsvoering
Cover image of Het gemengde bedrijf nieuwe stijl komt eraan
9. Welke milieumaatregelen kan een varkenshouder het best nemen?
Author: Wagtenberg, C. van
Format: application/pdf
Subjects: varkens, varkensvoeding, voer, samenstelling, fosfor, stikstof, stalmest, mineralen, boekhouding, modellen, kostenanalyse, agrarische bedrijfsvoering, mestverwerking
Cover image of Welke milieumaatregelen kan een varkenshouder het best nemen?
10. Simpel papiertje regelt veel werk
Author: Wolters, W.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkveebedrijven, melkvee, methodologie, agrarische bedrijfsvoering, protocollen
Cover image of Simpel papiertje regelt veel werk