close
1. International Year of Natural Fibres, Anul International al fibrelor naturale, A természetes textil nemzetközi éve, Internasjonalt år for naturfiber, Διεθνές Έτος Φυσικών Ινών, Международный Год природных волокон, Looduslike kiudude Rahvusvaheline Aasta, Año Internacional de las Fibras Naturales
Format: application/pdf
Subjects: in, len, lin, ίνες, лён, lina, lino, canepa, pamut, bomull, βαμβάκι, хлопок, puuvill, algodón, bumbac, gyapju termelés, fiberplanter, ινώδη φυτά, волокнистые растения, villatootmine, producción de lana, rostnövények, productia de lana, ullproduksjon, παραγωγή βαμβακιού, производство шерсти, kiutaimed, plantas de fibras, kender, fibre de origine vegetala, hamp, φυτικές ίνες, волокно, kiukanep, cáñamo, matase, selyem, silke, μετάξι, шёлк, siid, seda, agave, Szizál, sisalagave, σισάλ, сизаль, sisal, plante pentru fibra, növényi eredetű textil alapanyagok, plantefibre, растительные волокна, taimsed kiud, fibras vegetales, fibre de origine animala, állati eredetű textil alapanyagok, fibre fra dyr, ζωικές ίνες, волокона животного происхождения, loomsed kiud, fibras animales, flax, cotton, wool production, fibre plants, hemp, silk, plant fibres, animal fibres
Date: 2009-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of International Year of Natural Fibres — Anul International al fibrelor naturale — A természetes textil nemzetközi éve — Internasjonalt år for naturfiber — Διεθνές Έτος Φυσικών Ινών — Международный Год природных волокон — Looduslike kiudude Rahvusvaheline Aasta — Año Internacional de las Fibras Naturales
2. King Cotton, Bumbacul Rege, Kuningas puuvill, Kong Bomull, Βασιλιάς Βαμβάκι, Rey Algodón, Королевкий хлопок, Király pamut, König Baumwolle
Format: application/pdf
Subjects: cotton, bomull, βαμβάκι, bumbac, puuvill, pamut, algodón, хлопок, Baumwolle, волокнистые культуры, rostnövény, fiber crop, culturi de fibre, kiukultuur, fibervekst, καλλιέργεια για ίνες, cultivo de fibras, Faserpflanze, cotton boll, capsula de bumbac, puuvillakupar, bomullsfrukt, μπάλα βαμβακιού, gyapjú tok, cápsula de algodón, коробочка хлопка, Baumwollkapsel, textile, tekstil, tekstiil, ύφασμα, textil, текстиль, Textilie
Date: 2009-12-28T00:00:00.00Z
Cover image of King Cotton — Bumbacul Rege — Kuningas puuvill — Kong Bomull — Βασιλιάς Βαμβάκι — Rey Algodón — Королевкий хлопок — Király pamut — König Baumwolle
3. State of the world's forests 2009
Format: application/pdf, text/html
Subjects: forests, forest products, statistics
Date: 2009-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of State of the world's forests 2009
4. HealthCat: Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy Catering, HealthCat: Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy Catering
Author: Gunnar Vittersø
Format: application/pdf
Subjects: Food quality, Matkvalitet, Storhusholdning, Catering
Date: 2009-07-07T00:00:00.00Z
Cover image of HealthCat: Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy Catering
5. Safeguarding our soils : a strategy for England, Vern av vår jord: En strategi for England, Termőföldünk védelme: staratégia Angliában, Προστατεύοντας τα εδάφη μας: Μια στρατηγική για την Αγγλία, Sa protejam solurile noastre: o strategie pentru Anglia, Защитим наши земли: стратегия для Англии, Meie muldade kaitse: Strateegia Inglismaa jaoks, Protegiendo nuestros suelos: una estrategia para Inglaterra
Format: application/pdf
Subjects: Anglia, Αγγλία, England, Inglismaa, Англия, Inglaterra, kliima, klima, clima, κλίμα, klíma, климат, sol, muld, почва, έδαφος, talaj, jord, suelo, jordbeskyttelse, talajszennyezés, εδαφική μόλυνση, poluarea solurilor, загрязнение почвы, mulla saastumine, contaminación del suelo, talajvédelem, προστασία του εδάφους, conservarea solurilor, muldade kaitse, охрана почв, conservación del suelo, climate, soil, soil pollution, soil conservation
Date: 2009-09-01T00:00:00.00Z
Cover image of Safeguarding our soils : a strategy for England — Vern av vår jord: En strategi for England — Termőföldünk védelme: staratégia Angliában — Προστατεύοντας τα εδάφη μας: Μια στρατηγική για την Αγγλία — Sa protejam solurile noastre: o strategie pentru Anglia — Защитим наши земли: стратегия для Англии — Meie muldade kaitse: Strateegia Inglismaa jaoks — Protegiendo nuestros suelos: una estrategia para Inglaterra
6. Food Systems Feed the World, Matsystemer gir verden mat, Τα διατροφικά συστήματα τρέφουν τον κόσμο, Toidusüsteemid toidavad maailma, Élelmiszerrendszer: A világ élelmezése, Los Sistemas Alimentarios Alimentan el Mundo, Продовольственные системы накормят мир, Sisteme alimentare care hranesc lumea, Nahrungssysteme ernähren die Welt
Format: application/pdf
Subjects: food production, matproduksjon, toiduainete tootmine, παραγωγή τροφίμων, productia alimentara, Lebensmittelproduktion, élelmiszerelőállítás, producción de alimentos, производство пищевых продуктов, food availability, διαθεσιμότητα τροφίμων, toidu saadavus, disponibilitatea alimentelor, mattilgjengelighet, élelmiszerek hozzáférhetősége, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, доступность питания, disponibilidad de la comida, hunger, nälg, sult, πείνα, éhség, foamete, голод, Hunger, hambre, food health, sanatatea alimentelor, здоровое питание, υγεία τροφίμων, mathelse, toidu tervislikkus, élelmiszerek egészségessége, salud de los alimentos, Gesundheit der Nahrungsmittel
Date: 2009-12-28T00:00:00.00Z
Cover image of Food Systems Feed the World — Matsystemer gir verden mat — Τα διατροφικά συστήματα τρέφουν τον κόσμο — Toidusüsteemid toidavad maailma — Élelmiszerrendszer: A világ élelmezése — Los Sistemas Alimentarios Alimentan el Mundo — Продовольственные системы накормят мир — Sisteme alimentare care hranesc lumea — Nahrungssysteme ernähren die Welt
7. Report on the 21st session of the International Poplar Commission and 40th session of its executive committee., Rahvusvahelise Paplite Komisjoni 21. istungjärgu ja selle täitevkomitee 40. istungi aruanne, Rapport fra den 21. sesjonen til Den internasjonale poppel-kommisjonen og den 40. sesjonen til dens hovedstyre, Έκθεση σχετικά με την 21η σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής Poplar και την 40η σύνοδο της εκτελεστικής επιτροπής της., Доклад 21-й сессии Международной комиссии по проблеме тополей и 40-й сессии Исполнительного комитета., Jelentés a Nemzetközi Nyárfa Bizottság 21. és vezetőségének a 40. üléséről, Raport privind a 21-a sesiune a Comisiei Internationale a Plopului si a celei de-a 40-a sesiuni a Comitetului sau executiv.
Format: application/pdf
Subjects: Plant diseases, bolile plantelor, taimehaigused, Plantesykdommer, Φυτικές ασθένειες, болезни растений, növénybetegségek, Biomass, biomass, biomassza, Biomasse, Βιομάζα, Biomasa, биомасса, Plant breeding, taimearetus, növénynemesítés, Planteforedling, Αναπαραγωγή φυτών, Cultivarea plantelor, растениеводство
Date: 2009-02-26T00:00:00.00Z
Cover image of Report on the 21st session of the International Poplar Commission and 40th session of its executive committee. — Rahvusvahelise Paplite Komisjoni 21. istungjärgu ja selle täitevkomitee 40. istungi aruanne — Rapport fra den 21. sesjonen til Den internasjonale poppel-kommisjonen og den 40. sesjonen til dens hovedstyre — Έκθεση σχετικά με την 21η σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής Poplar και την 40η σύνοδο της εκτελεστικής επιτροπής της. — Доклад 21-й сессии Международной комиссии по проблеме тополей и 40-й сессии Исполнительного комитета. — Jelentés a Nemzetközi Nyárfa Bizottság 21. és vezetőségének a 40. üléséről — Raport privind a 21-a sesiune a Comisiei Internationale a Plopului si a celei de-a 40-a sesiuni a Comitetului sau executiv.
8. Farmers' Almanac Themed Activities, Tematiske aktiviteter fra Bondens almanakk, Ημερολόγιο δραστηριοτήτων των αγροτών, Almanahul Fermierilor cu Activitati Tematice, Põllumajandusettevõtja kalender - temaatilised tegevused, Gazdálkodók Évkönyvének tematikus tevékenységei, Actividades Temáticas del Almanaque del Granjero, Календарь фермера - тематические мероприятия, Thematische Aktivitäten des Almanachs für Farmer
Format: application/pdf
Subjects: Almanac, almanakk, αλμανάκ, Almanah, Almanahh, évkönyv, almanaque, calendario, альманах, Almanach, planting, φύτευση, növénytermesztés, istutamine, plantare, посадка, plantación, anpflanzen, συγκομιδή, harvesting, saagikoristus, betakarítás, innhøsting, recoltat, сбор урожая, cosecha, ernten, crops, növény, culturi, põllukultuurid, καλλιέργειες, vekster, cultivos, сельскохозяйственные культуры, Kulturpflanzen, agricultural practices, γεωργικές πρακτικές, practici agricole, mezőgazdasági gyakorlat, landbruksskikker, põllumajanduslikud tavad, сельскохозяйственная практика, prácticas agrícolas, landwirtschaftliche Praktiken
Date: 2009-12-28T00:00:00.00Z
Cover image of Farmers' Almanac Themed Activities — Tematiske aktiviteter fra Bondens almanakk — Ημερολόγιο δραστηριοτήτων των αγροτών — Almanahul Fermierilor cu Activitati Tematice — Põllumajandusettevõtja kalender - temaatilised tegevused — Gazdálkodók Évkönyvének tematikus tevékenységei — Actividades Temáticas del Almanaque del Granjero — Календарь фермера - тематические мероприятия — Thematische Aktivitäten des Almanachs für Farmer
9. Next Year's Seeds, Seminte pentru anul viitor, Next Year's Seeds - Järgmise aasta semned, Neste års frø, Σπόροι προς σπορά την επόμενη χρονιά, Jövő évi magok, Las Semillas del Próximo Año, Семена на следующий год, Die Samen des nächsten Jahres
Format: application/pdf
Subjects: seeds, frø, σπόροι, seminte, seemned, семена, mag, Samen, semillas, farming, καλλιέργεια, agricultura, gazdálkodás, landbruk, talupidamine, producción agraria, содержание фермы, Landwirtschaft/Anbau, farm tasks, sarcinile din ferma, tegevused talus, gårdsoppgaver, καθήκοντα αγροκτήματος, gazdálkodási feladatok, labores agrarias, деятельность на ферме, Aufgaben auf einem Bauernhof, agricultural practice, practici agricole, mezőgazdasági gyakorlat, landbrukspraksis, γεωργική πρακτική, põllumajanduslik praktika, сельскохозяйственная практика, práctica agrícola, landwirtschaftliche Praxis
Date: 2009-12-28T00:00:00.00Z
Cover image of Next Year's Seeds — Seminte pentru anul viitor — Next Year's Seeds - Järgmise aasta semned — Neste års frø — Σπόροι προς σπορά την επόμενη χρονιά — Jövő évi magok — Las Semillas del Próximo Año — Семена на следующий год — Die Samen des nächsten Jahres
10. Space...More Than Black & White, Verdensrommet...Mer enn svart og hvitt, Spatiu ... mai mult decât Negru & Alb, Kosmos... midagi enamat kui must ja valge, Διάστημα...Περισσότερο από άσπρο και μαύρο, Világűr... Több, mint fekete és fehér, Espacio... Más Que Blanco y Negro, Космос ... не более, чем черно-белый, Das Weltall ... Mehr als Schwarz und Weiß
Format: application/pdf
Subjects: agricultural science, сельскохозяйственные исследования, põllumajandusteadus, stiinte agricole, γεωπονική επιστήμη, landbruksvitenskap, mezőgazdaság tudomány, ciencia agrícola, Agrarwissenschaft, agricultural lessons, landbrukslære, lectii agricole, põllumajanduslikud õppetunnid, γεωργικά μαθήματα, mezőgazdaság oktatása, lecciones agrícolas, сельскохозяйственные уроки, Lektionen zu Landwirtschaft, plant growth, plantevekst, cresterea plantelor, taimede kasv, ανάπτυξη τροφίμων, növények fejlődése, Pflanzenwachstum, crecimiento de las plantas, рост ратений, food products, produse alimentare, toiduained, matprodukter, προϊόντα τροφίμων, продукты питания, élelmiszer termékek, productos alimentarios, Nahrungsmittelprodukte, agricultural products, produse agricole, põllumajandustooted, αγροτικά προϊόντα, mezőgazdasági termékek, landbruksprodukter, landwirtschaftliche Produkte, productos agrícolas, сельскохозяйственные продукты
Date: 2009-12-28T00:00:00.00Z
Cover image of Space...More Than Black & White — Verdensrommet...Mer enn svart og hvitt — Spatiu ... mai mult decât Negru & Alb — Kosmos... midagi enamat kui must ja valge — Διάστημα...Περισσότερο από άσπρο και μαύρο — Világűr... Több, mint fekete és fehér — Espacio... Más Que Blanco y Negro — Космос ... не более, чем черно-белый — Das Weltall ... Mehr als Schwarz und Weiß