close
1. L'IEC, lletra per lletra / Història II
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, competència, competence, competencia, educació a distància, distance education, educación a distancia, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, història, history, historia, educació intercultural, intercultural education, educación intercultural, coneixement, knowledge, conocimiento
Date: 2010-01-11
Cover image of L'IEC, lletra per lletra / Història II
2. La solució. El tast d'aigües
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, competència, competence, competencia, educació a distància, distance education, educación a distancia, ciències de la terra, earth sciences, ciencias de la tierra, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, activitats extraescolars, extracurricular activities, actividades extraescolares, aliment, food, alimento, Jugendlicher, Erwachsener, audio-visuelles Material, Kompetenz, Abstand Ausbildung, Geowissenschaften, pädagogische Anstalt, pädagogisches System, extrakurrikulare Aktivitäten, Nahrung, adulte, matériel audiovisuel, compétence, éducation de distance, sciences de la terre, établissement éducatif, système d'éducation, activités hors-programme, nourriture, instrução da distância, ciências de terra, instituição educacional, sistema educacional, atividades extracurricular, materiale audiovisivo, competenza, formazione di distanza, scienze della terra, istituto scolastico, sistema di istruzione, attività extracurricular, έφηβος, ενήλικος, οπτικοακουστικό υλικό, ικανότητα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γήινες επιστήμες, εκπαιδευτικό όργανο, εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός διδακτέας ύλης δραστηριότητες, τρόφιμα
Date: 2010-01-11
Cover image of La solució. El tast d'aigües
3. La solució. El ball com a teràpia
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, conducta, behaviour, competència, competence, competencia, activitats creatives, creative activities, actividades creativas, educació a distància, distance education, educación a distancia, centre d'ensenyament, education, educación, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo
Date: 2010-01-11
Cover image of La solució. El ball com a teràpia
4. Un forat a la butxaca. Regals
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, conducta, behaviour, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, infant, niño de primera infancia, educació intercultural, intercultural education, educación intercultural, llengua, language, lenguaje, estratègia d'aprenentatge, learning strategy, estrategia de aprendizaje
Date: 2010-01-11
Cover image of Un forat a la butxaca. Regals
5. La solució. Com es pot desenvolupar l'enginy a través del joc
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, competència, competence, competencia, activitats creatives, creative activities, actividades creativas, educació a distància, distance education, educación a distancia, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, ciències de l'educació, educational sciences, ciencias de la educación, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, pedagogia experimental, experimental teaching, pedagogía experimental
Date: 2010-01-11
Cover image of La solució. Com es pot desenvolupar l'enginy a través del joc
6. Bit@bit. Videojocs per a tothom
Author: Edu3
Subjects: informàtica aplicada, applied informatics, ciències aplicades, applied sciences, ciencias aplicadas, material audiovisual, audiovisual material, ordinador, computer, ordenador, aplicació informàtica, computer application, aplicación informática, joc d'ordinador, computer game, juego de ordenador, gràfics per ordinador, computer graphics, gráficos por ordenador, informàtica, computer science, informática, educació per al consum, consumer education, educación para el consumo, educació transversal, cross-curricular education, educación transversal, angewandte Informatik, angewandte Wissenschaften, audio-visuelles Material, Computer, Computeranwendung, Computerspiel, Computergraphiken, Informatik, Verbraucherausbildung, Kreuzlehrplanausbildung, informatique appliquée, les sciences appliquées, matériel audiovisuel, ordinateur, application informatique, jeu d'ordinateur, infographie, informatique, éducation du consommateur, éducation croix-curriculaire, informatics aplicado, ciências aplicadas, computador, aplicação de computador, jogo de computador, gráficos de computador, informática de, instrução do consumidor, instrução cruz-cross-curricular, informatica applicata, scienze applicate, materiale audiovisivo, calcolatore, applicazione informatica, gioco di calcolatore, grafici di calcolatore, informatica, formazione del consumatore, formazione traversa-d'insegnamento, εφαρμοσμένη πληροφορική, εφαρμοσμένες επιστήμες, οπτικοακουστικό υλικό, υπολογιστής, εφαρμογή υπολογιστών, παιχνίδι υπολογιστών, ηλεκτρονική γραφιστική, πληροφορική, καταναλωτική εκπαίδευση, διαγώνιος-διδακτική εκπαίδευση
Date: 2010-01-11
Cover image of Bit@bit. Videojocs per a tothom
7. Un forat a la butxaca. Energia solar
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, activitats de sensibilització, awareness-raising activities, actividades de sensibilización, capacitats bàsiques, basic skills, capacidades básicas, competència, competence, competencia, escola professional, denominational school, escuela confesional, educació a distància, distance education, educación a distancia, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, Jugendlicher, Erwachsener, audio-visuelles Material, Bewußtsein-Anheben von von Aktivitäten, grundlegende Fähigkeiten, Kompetenz, konfessionelle Schule, Abstand Ausbildung, pädagogische Anstalt, pädagogisches System, adulte, matériel audiovisuel, conscience-soulèvement des activités, qualifications de base, compétence, école dénominative, éducation de distance, établissement éducatif, système d'éducation, consciência-levantando atividades, habilidades básicas, escola denominational, instrução da distância, instituição educacional, sistema educacional, materiale audiovisivo, consapevolezza-innalzamento delle attività, abilità di base, competenza, scuola denominational, formazione di distanza, istituto scolastico, sistema di istruzione, έφηβος, ενήλικος, οπτικοακουστικό υλικό, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, βασικές δεξιότητες, ικανότητα, θρησκευτικό σχολείο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό όργανο, εκπαιδευτικό σύστημα
Date: 2010-01-11
Cover image of Un forat a la butxaca. Energia solar
8. De vacances. Un zoo familiar a la Catalunya Nord
Author: Edu3
Subjects: animal, material audiovisual, audiovisual material, educació transversal, cross-curricular education, educación transversal, ecologia, ecology, ecología, espècie en perill d'extinció, endangered species, especie en peligro de extinción, activitats d'oci i temps lliure, leisure activities, actividades de ocio y tiempo libre, ciències de la naturalesa, natural sciences, ciencias de la naturaleza, activitats a l'aire lliure, outdoor activities, actividades al aire libre, planta, plant, vertebrat, vertebrate, vertebrado, Tier, audio-visuelles Material, Kreuzlehrplanausbildung, Ökologie, gefährdete Sorte, Freizeitaktivitäten, natürliche Wissenschaften, im Freienaktivitäten, Betrieb, Wirbeltier, matériel audiovisuel, éducation croix-curriculaire, écologie, espèces mises en danger, activités de loisirs, les sciences normales, activités en plein air, usine, vertébré, instrução cruz-cross-curricular, espécie posta em perigo, atividades de lazer, ciências naturais, atividades ao ar livre, animale, materiale audiovisivo, formazione traversa-d'insegnamento, specie in pericolo, attività di svago, scienze naturali, attività esterne, pianta, vertebrato, ζώο, οπτικοακουστικό υλικό, διαγώνιος-διδακτική εκπαίδευση, οικολογία, απειλούμενα υπό εξαφάνιση είδη, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, φυσικές επιστήμες, υπαίθριες δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, σπονδυλωτό
Date: 2010-01-11
Cover image of De vacances. Un zoo familiar a la Catalunya Nord
9. Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Automàtica i producció. Les eines de disseny i fabricació assistides per ordinador
Author: Edu3
Subjects: algoritme, algorithm, algoritmo, material audiovisual, audiovisual material, automatització, automation, automatización, ordinador, computer, ordenador, aplicació informàtica, computer application, aplicación informática, informàtica, computer science, informática, disseny, design, diseño, electrotècnia, electrical engineering, electrotecnia, electrònica, electronics, electrónica, enginyeria, engineering, ingeniería, Algorithmus, audio-visuelles Material, Automatisierung, Computer, Computeranwendung, Informatik, Design, Elektrotechnik, Elektronik, Technik, algorithme, matériel audiovisuel, automatisation, ordinateur, application informatique, informatique, conception, électrotechnique, l'électronique, ingénierie, automatização, computador, aplicação de computador, informática de, projeto, engenharia elétrica, eletrônica, engenharia, procedura, materiale audiovisivo, automazione, calcolatore, applicazione informatica, informatica, disegno, ingegneria elettrica, elettronica, ingegneria, αλγόριθμος, οπτικοακουστικό υλικό, αυτοματοποίηση, υπολογιστής, εφαρμογή υπολογιστών, πληροφορική, σχέδιο, ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική, ηλεκτρονική, εφαρμοσμένη μηχανική
Date: 2010-01-11
Cover image of Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Automàtica i producció. Les eines de disseny i fabricació assistides per ordinador
10. La solució. La composició del cos
Author: Edu3
Subjects: adolescent, adolescente, adult, adulto, material audiovisual, audiovisual material, conducta, behaviour, competència, competence, competencia, educació a distància, distance education, educación a distancia, hàbits alimentaris, eating habits, hábitos alimentarios, centre d'ensenyament, educational institution, centro de enseñanza, sistema educatiu, educational system, sistema educativo, activitats extraescolars, extracurricular activities, actividades extraescolares
Date: 2010-01-11
Cover image of La solució. La composició del cos