Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ไหมคุณธรรม
ไหมคุณธรรม
Online: http:/­/­localhost:8080…
Creator: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: 3.01 นาที
video/mp4
Date: 2014-09-06T14:50:29Z
2014
Description: เครือข่าย : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง จ. ขอนแก่น
ชาวชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สามารถพลิกวิกฤติที่ผู้คนหลงมัวเมาอบายมุข ให้กลับมาเป็นชุมชนที่มีความสุขได้อีกครั้งด้วยการฟื้นอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ของบรรพบุรุษ เพราะทุกขั้นตอนการทำล้วนอาศัยหลักคุณธรรมจึงช่วยขัดเกลาจิตใจของคนทอให้ละเอียดอ่อน และยังช่วยสร้างรายได้ ทำให้พึ่งตนเองได้มากขึ้นและเมื่อขยับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการใช้เคมีในการปลูกหม่อนย้อมไหมมาพึ่งพาธรรมชาติ ก็ยิ่งขยายวิถีชุมชมให้งดงามและเป็นสุขมากขึ้น
Relation: ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ; ชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง
Subject: ชุมชนคุณธรรม
วิถีพอเพียง
ไหมคุณธรรม
การทอผ้าไหม -- ขอนแก่น
ผ้าไหมมัดหมี่ -- ขอนแก่น
วิถีชุมชน
หม่อน -- การปลูก
Identifier: http://localhost:8080/xmlui/handle/6626449900/245
Source: Ariadne
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

1
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โฮมแฮง โฮมสเตย์ — โฮมแฮงโฮมสเตย์ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
2
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มหาวิชชาลัย — มหาวิชชาลัย by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
4
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน กลุ่มชาวนา — กลุ่มชาวนา by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
5
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน การศึกษาแบบพอเพียง — การศึกษาแบบพอเพียง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
6
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมนำชีวิต — คุณธรรมนำชีวิต by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
7
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตพอเพียง — ชีวิตพอเพียง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
8
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชุมชนปลอดเหล้า — ชุมชนปลอดเหล้า by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
9
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ตำบลคุณธรรม — ตำบลคุณธรรม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
10
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ตู้เย็นรอบบ้าน — ตู้เย็นรอบบ้าน by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ธนาคารศีล ๕ — ธนาคารศีล ๕ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปฏิบัติการลดรายจ่าย — ปฏิบัติการลดรายจ่าย by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด