Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ความงามที่ใจเห็น
ความงามที่ใจเห็น
Online: http:/­/­localhost:8080…
Creator: ศูนย์คุณธรรม
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: 3.05 นาที
video/mp4
Date: 2014-09-01T17:29:11Z
2014
Description: เครือข่าย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ. นครปฐม
เมื่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีจิตอาสามาลงแรงปรับภูมิทัศน์ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน นอกจากจะเป็นการน้อมใจลงมาฝึกฝนทำหน้าที่ที่แท้จริงของตำรวจคือ การรับใช้ผู้อื่นแล้ว ทุกคนยังได้เรียนรู้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าใจยอมรับความแตกต่างและเห็นความงดงามของความเป็นมนุษย์ เพราะแม้จะอยู่ในโลกแห่งความมืด แต่พวกเขาเหล่านั้นก็รังสรรค์ความงามที่ใจเห็นออกมาเป็นสิ่งต่าง ๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานหัตถกรรมจากสองมือที่อ่อนโยน หรือเสียงเพลงที่อ่อนหวาน
Relation: สารคดีสั้น ชุด ดอกไม้บาน สื่อสารความดี; จิตอาสา
Identifier: http://localhost:8080/xmlui/handle/6626449900/175
Source: Ariadne
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

1
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ไหมคุณธรรม — ไหมคุณธรรม by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) — สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา — เด็กกับการภาวนา by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
5
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ขยะสร้างคน คนสร้างโลก — ขยะสร้างคน คนสร้างโลก by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
6
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คนหนุ่มสาวเวียดนาม — คนหนุ่มสาวเวียดนาม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
7
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรม 5 ข้อ — คุณธรรม 5 ข้อ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
9
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน สร้างคน สร้างครู — สร้างคน สร้างครู by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
10
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บริโภคด้วยปัญญา — บริโภคด้วยปัญญา by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนค้นความดี — เยาวชนค้นความดี by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ความงามที่ใจเห็น — ความงามที่ใจเห็น by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด