Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา
บ้านของเรา
Online: http:/­/­dl.­moralcenter.­or.­th…
Creator: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บริษัท จินตนาการ จำกัด
Publisher: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: 3.00 นาที
video/mp4
Date: 2014-08-27T10:33:48Z
Description: เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ. นนทบุรี
ในชั่วโมงศิลปธรรม พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม กำหนดหัวข้อ "บ้านของ เรา” ให้เด็ก ๆ วาดรูปและระบายสี เมื่อเวลาผ่านไป ๔ ชั่วโมง บ้านหลายหลังก็สำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์ เช่น น้อง เกด ศิษย์รุ่นบุกเบิกของหลักสูตรศิลปธรรม วาดภาพบ้านที่อบอวลไปด้วยรักและความอบอุ่นของครอบครัว ชั่วโมงศิลปธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่นำเด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องความดีและความจริงอย่างง่าย ๆ ได้ทั้งปัญญา สมาธิ ความอดทน และความตั้งใจเพื่อให้การทำงานนั้นสำเร็จ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของครอบครัว
Relation: ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ; การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน
Subject: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
การพัฒนาคุณธรรม
การวาดภาพ
ศิลปะกับเด็ก
บ้าน
ศิลปะกับศีลธรรมจรรยา
Identifier: http://dl.moralcenter.or.th/handle/6626449900/112
Source: Moral Center
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

1
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม — ศูนย์ศิลปธรรม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
2
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวตัวการ์ตูน — ครอบครัวตัวการ์ตูน by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
3
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
5
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า — เยาวชนแถวหน้า by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
6
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลูกแม่จ้อง — ลูกแม่จ้อง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
10
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครือข่ายคุณธรรม — เครือข่ายคุณธรรม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 1 — บางมูลนากโมเดล 1 by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 2 — บางมูลนากโมเดล 2 by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด