Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
Online: http:/­/­dl.­moralcenter.­or.­th…
Creator: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บริษัท จินตนาการ จำกัด
Publisher: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: 3.06 นาที
video/mp4
Date: 2014-08-27T10:30:21Z
Description: เครือข่าย: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน
ในวิชาสังคมของนักเรียนชั้นป.๖โรงเรียนบ้านเสียว เด็ก ๆ ออกไปเรียนรู้ในป่าชุมชนโนนใหญ่ โดยมีพ่อสมัยราชเจริญ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นคนดีต้นแบบของตำบลเสียวเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องวิถีหาอยู่หากินของคนโนนใหญ่ที่ผูกพันกับป่ามาช้านาน ทำให้เด็กรู้ซึ้งถึงคุณค่าของป่า และตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาป่าและวิถีชุมชนสืบต่อไป
Relation: ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ; การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน
Subject: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน
ป่่าโนนใหญ่
การพัฒนาคุณธรรม
ป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้
Identifier: http://dl.moralcenter.or.th/handle/6626449900/111
Source: Moral Center
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

1
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า — คุณธรรมชายป่า by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
3
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
4
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน แผนที่คนดี — แผนที่คนดี by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
7
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน สมัชชาคุณธรรม 2551 — สมัชชาคุณธรรม 2551 by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ — เด็กรักษ์ป่าพรุ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ป่าพรุควนเคร็ง — ป่าพรุควนเคร็ง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด