Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน
เด็กเอาถ่าน
Online: http:/­/­dl.­moralcenter.­or.­th…
Creator: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บริษัท จินตนาการ จำกัด
Publisher: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: 3.02 นาที
video/mp4
Date: 2014-08-27T10:21:52Z
Description: เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก จ. ศรีสะเกษ
เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก สนใจการเผาถ่านด้วยเตาเผาอิวาเตะของชุมชน พวกเขาจึงศึกษาหาความรู้ทั้งจากตำรา ผู้รู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยนำกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจดบันทึก และการคำนวน มาร่วมด้วย เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยต่อยอดจากฐาน ชีวิตของชุมชน นี่คือตัวอย่างของการศึกษาที่เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตจึงทำให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น และสามารถพึ่งตนเองได้
Relation: ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ; การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน
Subject: ชุมชนศรีษะอโศก
การเผาถ่าน
ถ่าน
ถ่านไม้
Identifier: http://dl.moralcenter.or.th/handle/6626449900/110
Source: Moral Center
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

2
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชุมชนนักปฏิบัติธรรม — ชุมชนนักปฏิบัติธรรม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
4
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกความดีที่สัตยาไส — ปลูกความดีที่สัตยาไส by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
6
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อนุรักษ์ผักหวานป่า — อนุรักษ์ผักหวานป่า by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
7
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน รักนวลสงวนตัว — รักนวลสงวนตัว by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
8
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน แผนที่คนเก่ง คนดี — แผนที่คนเก่ง คนดี by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
10
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ความสุขที่เลือกได้ — ความสุขที่เลือกได้ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เปิดตา เปิดใจ — เปิดตา เปิดใจ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ดนตรีอาสา — ดนตรีอาสา by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด