Title: รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ
เด็กรักษ์ป่าพรุ
Online: http:/­/­dl.­moralcenter.­or.­th…
Creator: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บริษัท จินตนาการ จำกัด
Publisher: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
Type: MovingImage
Languge: tha
Format: video/mp4
Date: 2014-08-27T10:11:52Z
Description: เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช
เด็ก ๆ จากชมรมอนุรักษ์ฯ และชมรมรักษ์ต้นไม้ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ทั้งสมาชิกเก่าที่เคยเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและค่ายพัฒนาคุณธรรมมาแล้ว และน้องใหม่ของชมรม ต่างอาสามาช่วยทำฝายกั้นนํ้าร่วมกับชุมชนในป่าพรุควนเคร็งด้วยความตั้งใจดี จึงได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ที่เชื่อมร้อยเกื้อกูลกันตลอดสายจากป่าพรุถึงคนลุ่มนํ้าทะเลสาบ คนทำนาถึงคนชายฝั่งทะเล และตระหนักว่า การจัดการนํ้าต้องอาศัยทั้งความรู้ ภูมิปัญญาและคุณธรรมเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกับทุกฝ่ายจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่เด็ก ๆ ในชุมชนป่าพรุได้เรียนรู้จากการลงมือทำหน้าที่เล็ก ๆ ของตัวเอง
Relation: ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ; การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน
Subject: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้
ป่าพรุ
ป่าพรุ -- การอนุรักษ์
การอนุรักษ์ป่าไม้
ฝาย
Identifier: http://dl.moralcenter.or.th/handle/6626449900/109
Source: Moral Center
Rights: ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Similar Items:

2
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ป่าพรุควนเคร็ง — ป่าพรุควนเคร็ง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
4
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า — คุณธรรมชายป่า by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
6
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์ — ครอบครัวสุขสันต์ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
7
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม — ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
8
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์ — เครื่องมือลดทุกข์ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
9
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
10
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
11
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา — เด็กกับการภาวนา by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด
12
รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน — เด็กเอาถ่าน by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — บริษัท จินตนาการ จำกัด