Title: Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure
Creator: Nørregaard Hansen, M.
Type: other
Languge: x-none
Subject: dierlijke meststoffen
ammoniak
vervluchtiging
berekening
luchtverontreiniging
ammoniakemissie
Source: Ariadne