Title: Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
Online: http:/­/­edepot.­wur.­nl…
Creator: Bentem, A. van
Type: other
Languge: nl
Format: application/pdf
Description: Het gebruik van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. In Nederland is in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoeksprogramma ontwikkeld voor het implementeren van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater. Het is uitgevoerd samen met waterschappen, adviesbureaus, leveranciers en onderzoeksinstellingen. Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in het functioneren van een membraanbioreactor onder Nederlandse condities waarbij strenge eisen worden gesteld aan de stikstof-, fosfaat- en CZV-concentraties in het effluent. Een aantal punten in het ontwerp en het beheer van een membraan(bio)reactor vraagt nog om verbeteringen, zo blijkt uit onderstaande samenvatting
Subject: afvalwater
afvalwaterbehandeling
waterzuivering
biologische filtratie
membranen
ontwerp
bedrijfsvoering
zuiveringsinstallaties
Identifier: http://edepot.wur.nl/2955
Source: Ariadne