Title: Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
Online: http:/­/­edepot.­wur.­nl…
Creator: Poppe, K.J.
Type: other
Languge: nl
Format: application/pdf
Description: Ondernemers hebben steeds meer inzicht nodig in de mate waarin hun bedrijf het milieu belast of juist niet (meer) belast. Beschreven wordt de koppeling van milieuregistraties met de financiele boekhouding, zowel op basis van informatiemodellen als door de beschrijving van een systeem ontwikkeld voor de registratie van bestrijdings- middelen. Zo'n integratie is eenvoudig haalbaar, maar heeft gevolgen voor de opzet van agrarische boekhoudpakketten. Informatici zullen in de keteninformatiestroom nog het nodige werk op het terrein van standaardisering en EDI moeten verrichten. Verder is aandacht nodig voor systemen die de geregistreerde data omzetten in managementinformatie
Subject: landbouwbedrijven
mineralen
boekhouding
bestrijdingsmethoden
plantenplagen
plantenziekten
geïntegreerde plagenbestrijding
geïntegreerde bestrijding
milieu
kwaliteit
conservering
overheidsbeleid
milieubeleid
milieuwetgeving
luchtverontreiniging
bodemverontreiniging
waterverontreiniging
bedrijfsinformatiesystemen
Identifier: http://edepot.wur.nl/109270
Source: Ariadne