Title: Stikstofbemesting pootaardappelen
Online: http:/­/­dlg2.­vertis.­nl…
http:/­/­library.­wur.­nl…
Creator: Titulair, H.H.H.
Type: other
Languge: x-none
Format: text/html
application/pdf
Description: De stikstofbemesting bij pootaardappelen hangt af van het ras dat geteeld wordt en hoe gevoelig het ras is voor Y-virus. Ook hangt het af van de hoeveelheid gegeven dierlijke mest en in hoeverre er groenbemestings-gewassen zijn geteeld. Voorts is de gift afhankelijk van de behoefte van het ras en de lengte van de groeiperiode. In dit artikel wordt aangeraden om maximaal 50% van de verwachte stikstofbehoefte toe te dienen via dierlijke mest. Aangegeven wordt hoeveel stikstof er vanuit een groenbemester of dierlijke mest nageleverd wordt. Ook wordt besproken wat er gedaan kan worden om een te lichtgekleurd gewas langer groen te houden. Voor de optimale adviesgift van een bepaald ras wordt aangeraden contact op te nemen met een vertegenwoordiger van het handelshuis of met de landbouwvoorlichting. In dit artikel wordt wel ingegaan op de stikstofgift in afhankelijkheid van het tijdstip van loofdoding maar niet op de wijze waarop het loof wordt gedood. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, loofvernietiging, loofdoding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, loofdoding, stikstofadvies, stikstofbehoefte
Subject: aardappelen
loofvernietiging
stikstofmeststoffen
groenbemesters
dierlijke meststoffen
pootaardappelen
voorlichting
vollegrondsteelt
Identifier: http://library.wur.nl/artik/kennisakker/1797393.pdf
Source: Ariadne