Title: Grofwild op een eindeloze Veluwe
Online: http:/­/­edepot.­wur.­nl…
Creator: Lensink, R.
Type: other
Languge: nl
Format: application/pdf
Description: De beheerders van terreinen op de Veluwe (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, Nationaal Park de Hoge Veluwe, defensie, Houtvesterij het Loo, gemeenten en particulieren) hebben in de zomer van 2004 samen hun visie op de toekomst van grofwild gepresenteerd. De visie (van Bureau Waardenburg e.a.) ligt nu bij provincie en LNV. Hoofdlijnen uit het rapport
Subject: wildbeheer
bosbeheer
jagen
landschapsbescherming
bedrijfsvoering
veluwe
Identifier: http://edepot.wur.nl/114440
Source: Ariadne