Title: Acanthus is van architectonische schoonheid
Creator: Oudshoorn, W.
Type: other
Languge: nl
Description: Acanthus is onlosmakelijk verbonden met de kapiteelversieringen van Korinthische zuilen. Al in de oudheid putte men inspiratie uit de architectonische schoonheid van de plant en vooral het blad. Ook in onze hedendaagse tuinen wordt er nog volop van die schoonheid gebruik gemaakt
Subject: acanthus
rassen (planten)
soorten
classificatie van rassen
cultivars
ornamentele waarde
overblijvende planten
Source: Ariadne